Headerafbeelding

Ledenontwikkeling groep, regio en admiraliteit

Scouts uit het hele land hebben de afgelopen jaren gewerkt aan groei. Honderden groepen zijn gegroeid. Onder andere met behulp van het traject groepsontwikkeling. Niet alleen in ledenaantallen, maar ook in kwaliteit. Een geweldig resultaat en daar zijn we trots op! Ook de komende jaren kun je als groep blijven werken aan groei. In de eerste plaats omdat het leuk is, maar werken aan groei legt ook een stevige basis voor de toekomst van je groep. Zo kun je kinderen en jongeren blijven uitdagen om zich persoonlijk te ontwikkelen door het doen van gave activiteiten.

Werven van jeugdleden

Als je als groep wilt groeien en meer kinderen en jongeren Scouting wilt la...

Werven van vrijwilligers

Als jeugd- en jongerenorganisatie biedt Scouting Nederland op veel terreine...

Scouting

Cyclus duurzaam vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Scouting. Vrijwilligers zetten zich als l...

Waarderingstekens

Scouting Nederland is een jeugd- en jongerenorganisatie waarbij vrijwillige...

Informatiesystemen

Via de managementinformatie in Scouts Online zijn verschillende overzichten...

Ondersteuning