Headerafbeelding

NTR / veiligheid

Ook op het water zijn er spelregels. De Nautisch Technische Richtlijnen (NTR) zijn binnen Scouting Nederland opgesteld om de regelgeving op het water vast te leggen. Op deze manier wordt de veiligheid op het water gegarandeerd.

De NTR bevatten onder andere de volgende zaken:

 • De diploma’s van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO).
 • De keuringseisen voor het varende materiaal.
 • Alle procedures rond keuringen en examens.
 • Adviezen ter bevordering van de veiligheid.

De regelgeving op het water verandert voortdurend en daarom is het belangrijk om als leiding of bestuur op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Download de Nautisch Technische Richtlijnen hieronder. De laatste versie van de NTR dateert uit 2008, in 2020 komt er een bijgestelde basisbeschrijving. Daarbij willen we in laag 2 diverse informatiebladen beschikbaar hebben. In de derde laag zullen we infographics en andere informatie beschikbaar maken voor groepsniveau.

Examenreglement binnenvaart

In de staatscourant nr 1802 (januari 2013) staat het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 januari 2013, nr. IENM/BSK-2013/6117, tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2013. Dit besluit is hieronder te downloaden . Voor meer informatie over vaarbewijzen kijk je op de website van de Rijksoverheid.

Binnenvaartpolitiereglement (BPR) - Wijzigingen per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 is er een groot aantal wijzigingen van kracht in het BPR. De wijzigingen hebben betrekking op zowel de beroeps- als de recreatievaart. De belangrijkste wijzigingen in het BPR zijn:

 • Compensatie beperking vrije uitzicht door lading mbv camera en radar is toegestaan.
 • Gebruik reddingsvesten is verplicht voor bedrijfsmatige schepen.
 • Inland AIS is nu ook verplicht op alle BPR wateren met een CEMT klasse van I of hoger.
 • Spudpalen mogen alleen nog gebruikt worden waar dit specifiek is aangegeven.
 • Maximaal toegestane afmetingen zijn niet langer opgenomen
 • Varen met kitetender gelijkgesteld aan kitesurfen.
 • Elektronische versie handboek voor de marifonie toegestaan.
 • Amfibievoertuig is nu voor vaarregels een klein schip
 • Doorvaren bij gele lichten tijdens openen/sluiten bruggen toegestaan
 • Standaard “mistsein” voor alle veerponten.
 • Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgenomen.
 • Ligplaats kan worden aangewezen voor een type schip.
 • Verandering in verplichting bepaalde ‘wal’ te varen.
 • De belangrijkste wijzigingen zijn op een rij gezet in een handige samenvatting. Je kunt de gehele tekst bekijken op de website van de overheid.

BPR aan boord?

Het is verplicht de meest recente versie van het BPR aan boord te hebben. Tegenwoordig mag dat ook digitaal. Op de website van de Rijksoverheid kun je de laatste en volledige versie downloaden. Via onder andere de ANWB kun je een fysiek exemplaar aanschaffen.

Handhaving sleep-, duw- en sleepduwboten (sleephaak)

Door de nieuwe wetgeving is de omschrijving van een sleepboot veranderd, waardoor geen enkel schip meer een andere vaartuig mag slepen, tenzij deze hiervoor een Certificaat van Onderzoek (CvO) heeft. Het ministerie heeft deze certificaatplicht voor kleine sleepboten weer in overeenstemming gebracht met de tekst van richtlijn 2016/1629/EU. De implementatietermijn is op 7 oktober 2018 afgelopen en de Nederlandse regelgeving is op die datum in werking getreden. Concreet betekent dit dat er gewoon weer gesleept mag worden. Meer weten over deze wet- en regelgeving? Lees het infoblad over Handhaving sleep-, duw- en sleepduwboten.

Ondersteuning