Headerafbeelding

NTR / veiligheid

Ook op het water zijn er spelregels. De Nautisch Technische Richtlijnen (NTR) zijn binnen Scouting Nederland opgesteld om de regelgeving op het water vast te leggen. Op deze manier wordt de veiligheid op het water gegarandeerd.

In aanvulling op het huishoudelijk reglement (HHR) van Scouting Nederland, beschrijven de NTR2020 de richtlijnen voor waterspeltakken en -groepen waarnaar het HHR van Scouting Nederland verwijst.

De NTR2020 beschrijven de richtlijnen:

  1. Voor veilig varen door leden van Scouting Nederland in Scoutingverband 
  2. Voor veilig onderhoud aan varend materieel door waterscouting speltakken en -groepen

De NTR2020 hebben een 3-lagen structuur:

  1. Een algemene beschrijving van de richtlijnen, die zijn bedoeld voor bestuurders (en deels voor leidinggevenden)
  2. Informatiebladen over specifieke nautische onderwerpen, vooral bedoeld voor leidinggevenden (en deels voor oudere jeugdleden)
  3. Praktische infographic materialen, die zijn bedoeld voor iedereen die met een vaartuig en water op gaat of onderhoud verricht aan varend materiaal

De Nautische Technische Richtlijnen 2020 zijn in een laatste controle-fase door de admiraliteiten en worden naar verwachting in het voorjaar van 2021 hier gepubliceerd.

Ondersteuning