Headerafbeelding

Veiligheid

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. 

Hierbij zijn een veilige speelomgeving, een veilig spel en een veilige sociale omgeving van groot belang.

Binnen Scouting volgt de leiding daarom trainingen om op een verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan de jeugdleden. Scouting Nederland heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht gesteld voor alle vrijwilligers en besteedt aandacht aan sociale veiligheid. Ook zijn veiligheidsbladen opgesteld rondom diverse Scoutingactiviteiten. Ten slotte zijn er speciale richtlijnen waaraan Scoutingaccommodaties moeten voldoen, zodat de gebouwen veilig zijn en blijven.