Headerafbeelding

Keuringseisen

Hier vind je een overzicht van de technische en nautische eisen die vanuit de overheid, verzekeraar of Scouting Nederland gelden voor wachtschepen. 

Technische eisen

Om te mogen blijven varen moet het wachtschip voldoen aan bepaalde eisen vanuit de overheid, verzekeraar of Scouting Nederland:

 • Communautair Binnenvaartcertificaat voor binnenschepen (>20m), toegewezen d.m.v. een keuring door Register Holland, met een frequentie van 1x per 7 jaar tenzij in de tussentijd een grote verbouwing heeft plaatsgevonden (nieuwe motor, verlenging/inkorting). Dit is een droge keuring, waarvoor het schip dus op de werf moet liggen. Het certificaat is 7 jaar geldig.
 • Gascertificaat** <20m keuring door HISWA erkend bedrijf. Bij >20m keuring door IVW erkend bedrijf, resulteert in gascertificaat. Het certificaat is 3 jaar geldig.
 • Brandblusser-certificaat, naast de keuringssticker op de brandblusser zelf, moet er een algeheel certificaat aanwezig zijn uitgegeven door de keuringsinstantie/het keurbedrijf. Het certificaat is 2 jaar geldig.
 • Marifoon (>20m), voorzien van ATIS.
 • AIS (>20m), voorzien van een MMSI nummer.
 • Vlakdikterapport, vaak verplicht voor de verzekeringsmaatschappij (zoals EOC). Dit is een droge keuring, waarvoor het schip dus op de werf moet liggen. De geldigheid van het certificaat is afhankelijk van de verzekeraar, vaak is het 5 of 7 jaar.
 • Scoutingcertificaat, vereist door Scouting Nederland, d.m.v. een veiligheidskeuring door team wachtschepen, waarbij het vlakdikterapport als input dient. Deze keuring wordt vaak gecombineerd met de CBB of vlakdiktekeuring. Het certificaat is 7 jaar geldig.

Nautische eisen

Om te mogen varen met een wachtschip moeten (een deel van) de bemanning in het bezit zijn van bepaalde certificaten:

 • Klein vaarbewijs I (15-25m)
 • Groot pleziervaartbewijs (25-40m)*
 • Groot vaarbewijs (>40m)
 • Marifooncertificaat (>20m)
 • Registratie gebruik frequentieruimte (Marifoon + AIS)**
 • Radarpatent**
 • MBL M-III***
 • Certificaat motordrijver (MD)
 • Aantekening slepen**

* LET OP: Bij het praktijkexamen groot pleziervaartbewijs moet je schip zijn voorzien van een certificaat van onderzoek!
** Wanneer aan boord / van toepassing
*** Denk hierbij aan verantwoordelijkheid, leiderschap en alle andere zaken die wij als Scouting Nederland belangrijk vinden i.c.m. alle kennis en kunde die nodig is om het wachtschip veilig van A naar B te varen. Toekenning gebeurt in overleg met team wachtschepen en het bestuur van de groep, die het vertrouwen uitspreekt in de schipper, en wordt uiteindelijk geregistreerd in Scouts Online.

Contact

Heb je vragen? Stuur een mail naar teamwachtschepen@scouting.nl.

Ondersteuning