Headerafbeelding

Revitaliseren, fuseren of stopzetten van je groep

Soms gaat het niet goed met je Scoutinggroep en is een mogelijk oplossing om samen te gaan met een andere Scoutinggroep of, als het echt niet anders kan, te stoppen.

Hoe moet je het aanpakken?

Het samengaan of stopzetten van je Scoutinggroep zijn ingrijpende gebeurtenissen die soms al jaren aan de gang zijn. Uit onderzoek blijkt dat sommige groepen wel meer dan tien jaar doen over het stopzetten van hun activiteiten. Het is ook niet niks om een verleden van vaak meerdere decennia te beëindigen. Goede overwegingen en het behouden van de nog aanwezige vrijwilligers en jeugdleden zijn daarbij belangrijk. Bij deze processen heb je te maken met drie aspecten: de besluitvorming, de juridische afronding en de afronding bij Scouting Nederland en de regio. Voor het samengaan van groepen, het stopzetten van een groep en het stopzetten van kring hebben we specifieke stappenplannen gemaakt die je kunt gebruiken. Wil je al in vroegtijdig stadium hulp dan kan je contact opnemen met je regio of een bericht sturen naar juridischezaken@scouting.nl.

Besluitvorming in de groep

Je groeps- of kringraad is het hoogste orgaan van je groep of kring en de plek waar het besluit genomen dient te worden over het samengaan of stopzetten van je groep. Vaak is het aan te bevelen om eerst rationeel de feiten op een rijtje te zetten. Hoe staan we er financieel voor, hebben we nog genoeg leden, zijn er nog potentiële leden te werven, hoe is het met de vrijwillige inzet etc. Daarna kan je verschillende scenario’s uitwerken. Scouts zijn creatief in het bedenken van plannen, maar wees ook reëel voor jezelf en probeer een duurzame oplossing te vinden. Wil je weten of er nog potentiële leden in de buurt zijn, kijk dan eens bij de kaarten, onder het tabblad management, in Scouts Online. Laat ook andere opties de revue passeren, zoals bestuurlijke samenwerking, gezamenlijke speltakken met een andere groep, revitaliseren of overgaan naar een unitstructuur. Deze opties vragen vaak specifieke hulp die je kunt krijgen via bestuurlijkeondersteuning@scouting.nl

Juridische afronding

Veel Scoutinggroepen zijn een eigen rechtspersoon en vaak is er ook een (beheers)stichting gekoppeld aan de Scoutinggroep. Om rechtspersonen te stoppen gelden specifieke regels die je in het protocol kunt vinden. Het komt erop neer dat je de rechtspersoon moet ontbinden. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) vind je hier een duidelijk factsheet over. Na de ontbinding kan je je rechtspersoon uitschrijven bij de KvK.

Afronding bij Scouting Nederland en de regio

Naast de juridische afronding staat jullie groep ook ingeschreven bij Scouting Nederland en de regio. Hier betaal je ook jaarlijkse contributie voor. Belangrijk is niet te wachten tot je de jaarlijkse nota krijgt maar vroegtijdig contact te leggen met Scouting Nederland en de regio. Allereerst om te kijken of ze jullie kog kunnen helpen in de keuze(s) en in tweede plaats om niet voor onnodige verrassingen te komen. Wanneer je groep wordt uitgeschreven bij Scouting Nederland is het ook mogelijk om nog een tijdje als niet-actieve groep in Scouts Online te blijven staan. Want bedenk: als je bent uitgeschreven kan je niet meer bij de (historische) ledengegevens van je groep. Soms kan het handig zijn dat toch een tijd te blijven kunnen. Niet-actieve groepen dragen geen contributie mee af aan Scouting Nederland of de regio.

Vragen?

Met vragen kan je terecht bij juridischezaken@scouting.nl

Ondersteuning