Headerafbeelding

Team wachtschepen

Team wachtschepen is onderdeel van de technische commissie van landelijk waterscouting. De technische commissie heeft ten aanzien van de wachtschepen de volgende opdracht:

Het waarborgen en verbeteren van de technische veiligheid bij het gebruik van […] grote schepen […] en wachtschepen.

Daarbij worden de volgende resultaten beoogd:

 • Keuring en certificering van de vloot volgens de Nautisch Technische Richtlijnen (NTR) en de richtlijnen volgens de binnenvaartwet.
 • Bekendheid geven aan alle waterscoutinggroepen over nieuwe relevante wetgeving en besluiten, alsmede het NTR.
 • Evaluatie van deze wetten/besluiten, inclusief adviezen neerleggen bij de regionale admiraliteiten.
 • Controle van deelname aan scouting evenementen van schepen en ontmoediging van voornemen tot deelname niet-gecertificeerde schepen.
 • Adviseren van waterscoutinggroepen door middel van informatie en het organiseren van de wachtschependag.

In het kort

De taak van het team wachtschepen is om namens Scouting Nederland toe te zien op de naleving van de door de wetgever én Scouting Nederland gestelde technische eisen aan de wachtschepen. Team wachtschepen bestaat uit 2 onderdelen:

 1. De wachtschepencommissie (WSC)
 2. Keurmeesters

De wachtschepencommissie informeert Scoutinggroepen met wachtschepen over relevante wetgeving en ontwikkelingen in de binnenvaart. De commissie wordt zo mogelijk om advies gevraagd bij beoordeling van subsidieaanvragen door waterscoutinggroepen bij het Scouting Nederland Fonds. De keurmeesters voeren keuringen uit ten aanzien van de technische conditie en de veiligheid ten behoeve van het varen met kinderen.

Kortom, de taken van het team wachtschepen zijn het:

 • Bijhouden relevante wet- en regelgeving
 • Bijhouden keuringseisen wachtschepen
 • Veiligheidskeuring van wachtschepen
 • Adviseren groepen met wachtschepen
 • Lobbyen bij relevante partijen

Het mandaat voor de veiligheidskeuring is gegund aan de WSC door het bestuur van Scouting Nederland. De in overleg met de scheepvaartinspectie opgestelde en door de kleine vlootraad van 30 oktober 1999 vastgestelde, minimale veiligheidseisen waaraan een wachtschip dient te voldoen vormen de basis voor de veiligheidskeuring Vanaf 2017 gelden de regels n.a.v. de Estrin wetgeving.

Contact

Heb je vragen? Stuur een mail naar teamwachtschepen@scouting.nl.

Ondersteuning