Headerafbeelding

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en waterscouting en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit waterscouting. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december.

Agendastukken landelijke raad 12 december 2020

De agendastukken van de landelijke raad van 12 december 2020 zijn hier te vinden. 

Op 12 november vond de financiële informatieavond plaats als voorbereiding op de landelijke raad. De presentatie die hierbij getoond werd, kun je hier vinden. 

Samenvatting landelijke raad 13 juni 2020

Een bijzonder editie van de landelijke raad van Scouting Nederland. Voor het eerst sinds de oprichting van de vereniging Scouting Nederland heeft er naar aanleiding van de corona maatregelen geen fysieke bijeenkomst plaatsgevonden, maar een digitale bijeenkomst.

Doordat een digitale bijeenkomst minder de gelegenheid geeft om met elkaar van gedachten te wisselen of stukken inhoudelijk ter plekke goed te bespreken is een beperkte agenda voor het besluitvormend deel opgesteld. Voor zover mogelijk zijn een aantal agendapunten doorgeschoven naar de volgende landelijke raad, zoals de behandeling van jaarverslag 2019 en enkele andere financiële stukken.

Een aantal besluiten konden niet doorgeschoven worden naar de volgende landelijke raad, zoals de voordrachten voor het landelijk bestuur en de commissies. Om de besluitvorming hierover goed te laten verlopen is voorafgaand aan de digitale bijeenkomst een stemformulier naar alle ingeschreven leden van de landelijke raad gestuurd. Daarbij zijn onder andere Ivo Weterings benoemd als lid van het landelijk bestuur en Eefje Smeulders als lid van het landelijk bestuur/Internationaal Commissaris WAGGGS.

Het ochtenddeel van de landelijke raad stond zoals gebruikelijk in het teken van meningsvorming en inspiratie opdoen. Deze ochtend stond de gezonde ledenontwikkeling van de vereniging centraal. Na een opening van de bijeenkomst via een youtube livestream konden de deelnemers via internet met elkaar van gedachten wisselen in aparte chatruimtes.

Het middagdeel van de landelijke raad werd zoals gebruikelijk gevuld met de formele vergadering. Naast de hierboven gemelde benoemingen is daarbij met name de impact van de corona crisis op de vereniging maar ook de mooie resultaten in 2019 en de afronding en follow-up van het project Meiden in Scouting met de landelijke raad gedeeld.

Zodra het conceptverslag van de landelijke raad klaar is, wordt dit op deze website gedeeld zodat voor belangstellenden alles nog eens is terug te lezen.

Data landelijke raad in 2020 en 2021

 • Zaterdag 12 december 2020
 • Zaterdag 12 juni 2021
 • Zaterdag 11 december 2021

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Declaraties

Leden en plv. leden van de landelijke raad dienen gebruik te maken van dit declaratieformulier . Het formulier moet digitaal worden ingevuld en als PDF worden opgeslagen. Het formulier kan vervolgens per e-mail toegezonden worden aan financien@scouting.nl.

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Leanne de Boer - lid
 • Bart Wiegers - lid
 • Edy Bruinooge - lid
 • Ruud Moojen - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Ruud Moojen
 • Rudolf van den Eventuin
 • Menno Hoekstra
 • Joep van Dooren
 • Sven Nieuwenhoven

Landgoedcommissie

De landgoedcommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Frank de Krom
 • Bart Wiegers
 • Freek Verschuren
 • Lennart Loomans

Toolkit landelijke raad

Welkom bij deze praktische wegwijzer boordevol informatie en tips om je te ...

Ondersteuning