Headerafbeelding

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en waterscouting en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit waterscouting. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december. 

Op deze pagina vind je de stukken van de laatste landelijke raad en informatie over de komende vergaderingen. Aanvullende bestuurlijke stukken vind je in de downloads en klik hier om naar het archief te gaan.

Stukken landelijke raad 11 december 2021

De agenda en bijlagen vind je via downloads landelijke raad 11 december 2021.

Samenvatting landelijke raad 12 juni 2021

Voor de derde keer sinds de oprichting van de vereniging Scouting Nederland heeft de landelijke raad vanwege de coronamaatregelen via een digitale bijeenkomst plaatsgevonden.

Het meningsvormend deel van de landelijke raad op 27 mei 2021 stond opnieuw in het teken van de maatschappelijke waarde van Scouting. Ter inspiratie zijn vertegenwoordigers van twee samenwerkingspartners van Scouting Nederland gevraagd hoe zij de maatschappelijke waarde van Scouting zien: Dave Ensberg, de directeur van Jantje Beton (jantjebeton.nl) en Wendy Kakebeeke, de directeur van Young Impact (youngimpact.nl). Het verslag met uitkomsten van het meningsvormend deel is als bijlage opgenomen in de nazending.

Tijdens het besluitvormend deel van de landelijke raad is de algemene stand van zaken rondom het Scoutinglandgoed, waaronder de voortgang rondom de bouw van het magazijn en Avonturenhuis besproken. Ook is de landelijke raad geïnformeerd over de evaluatie Scouting Academy 2020-2021 en heeft het bestuur de rapportage van het Activiteitenplan Scouting Nederland 2020 met de landelijke raad gedeeld en besproken.

Ten slotte heeft de landelijke raad kennis genomen van het jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2020 en het jaarverslag Scoutinglandgoed 2020 en heeft de landelijke raad het jaarverslag van de Vereniging Scouting Nederland 2020 goedgekeurd en het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.

Het volledige conceptverslag van de landelijke raad van 12 juni 2021 is inmiddels ook op de website geplaatst.

Data landelijke raad in 2021 en 2022

 • Zaterdag 11 december 2021
 • Zaterdag 11 juni 2022
 • Zaterdag 10 december 2022

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Declaraties

Leden en plv. leden van de landelijke raad dienen gebruik te maken van dit declaratieformulier. Het formulier moet digitaal worden ingevuld en als PDF worden opgeslagen. Het formulier kan vervolgens per e-mail toegezonden worden aan financien@scouting.nl.

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Leanne de Boer - lid
 • Edy Bruinooge - lid
 • Ruud Moojen - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Ruud Moojen -lid
 • Rudolf van den Eventuin -lid
 • Menno Hoekstra -lid
 • Joep van Dooren - voorzitter
 • Sven Nieuwenhoven - lid

Landgoedcommissie

De landgoedcommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Freek Verschuren - lid
 • Lennart Loomans - lid

Toolkit landelijke raad

Welkom bij deze praktische wegwijzer boordevol informatie en tips om je te ...

Ondersteuning

Gerelateerde onderwerpen