fotolijn

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en het waterwerk en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit het waterwerk. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december.

Besluiten landelijke raad 10 juni 2017

De belangrijkste uitkomsten van de landelijke raad van 10 juni 2017:

 • Tijdens het meningsvormend deel heeft de landelijke raad nagedacht over kansen en mogelijkheden om een meer gelijke verdeling van vrouwelijke en mannelijke leden binnen Scouting te krijgen en daarvoor Scouting (nog) aantrekkelijker te maken voor meiden en voor vrouwelijke vrijwilligers.
 • Uit de resultaten van de 0-meting blijkt dat 60% van de groepen al bekend is met de nieuwe toekomstvisie. Een mooi resultaat, maar aan de andere kant is dus ook een belangrijk deel (40%) van de groepen nog niet bekend met de toekomstvisie. Ook voor deze groepen is het van belang om betrokken te zijn bij de toekomst van Scouting.
 • Arwen van der Leeuw is benoemd als algemeen lid van het landelijk bestuur.
 • Irene Velthuis en Pepijn Eymaal zijn benoemd en Wilma Steehouwer is herbenoemd als lid van de geschillencommissie.
 • Scouting streeft er naar om leden meer te betrekken bij het nemen van besluiten (participatie). Aangezien naast jeugdleden ook een groot deel van de vrijwilligers jonger is dan 25 jaar, betekent participatie automatisch ook jongerenparticipatie. De landelijke raad heeft daarom ingestemd met de vraag aan besturen om op alle niveaus van de vereniging:
  - Actief jongeren te werven voor en een plek te geven binnen besturen.
  - Jeugdleden en jongeren actief te betrekken bij het maken van beleid.
  - Actief de ervaringen te delen, zodat anderen ervan kunnen leren en erdoor geïnspireerd worden.
 • De landelijke raad heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuw systeem van waarderingstekens en met de start van de voorbereiding van de invoering van het nieuwe systeem.
 • Het jaarverslag Scouting Nederland 2016 is goedgekeurd.

Data landelijke raad in 2017 en 2018

 • Zaterdag 9 december 2017
 • Zaterdag 9 juni 2018
 • Zaterdag 8 december 2018

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Aanmelding ontvangen stukken landelijke raad

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Alwin van Ombergen - lid
 • Leanne de Boer - lid
 • Bart Wiegers - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Rob Broens - voorzitter
 • Quirine van Mourik - lid
 • Han Admiraal - lid
 • Hermen van Dalen - lid

Commissie landgoed

De commissie landgoed is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Bas Oudewortel
 • Jan Smits
 • Frank de Krom