fotolijn

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en het waterwerk en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit het waterwerk. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december.

Besluiten landelijke raad 9 december 2017

De belangrijkste uitkomsten van de landelijke raad van 9 december 2017:

 • Tijdens het meningsvormend deel zijn met behulp van stellingen de raadsleden gevraagd meet te denken over het vergroten van de participatie van leden en jongeren in de regio bij beleidsontwikkeling en besluitvorming in de landelijke raad. Daarnaast is verder gewerkt aan de ontwikkeling van een toolkit voor nieuwe raadsleden. Deze toolkit zal tijdens de landelijke raad van 9 juni a.s. worden gepresenteerd.
 • Ook vonden diverse (her)benoemingen plaats: Wieteke Koorn is herbenoemd als vice-voorzitter landelijk bestuur, Wendy Beenakker is herbenoemd als Internationaal Commissaris / lid landelijk bestuur, Philip Komen is herbenoemd als lid landelijk bestuur, Maurice van der Leeden is herbenoemd als lid landelijk bestuur en Laura Neijenhuis eveneens als lid landelijk bestuur. Bart Wiegers, Serry van de Graaf en Jelle de Hart zijn benoemd als lid van de commissie Scoutinglandgoed.
 • Twee onderzoeken zijn gepresenteerd: In 2010 is de huidige Scoutfit geïntroduceerd op basis van een pakket aan eisen. Op dit moment wordt geëvalueerd in hoeverre de Scoutfit aan het pakket van eisen voldoet. De uitkomsten worden bekend gemaakt tijdens de landelijke raad van 9 juni a.s.Daarnaast is een breed onderzoek ‘Scouting in de praktijk’ in de vereniging uitgevoerd naar de in 2010 geïntroduceerde spelmethode en naar de kwaliteit van de activiteitenprogramma’s in groepen. Tijdens de landelijke raad zijn de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd. Op basis van deze uitkomsten zullen aanbevelingen worden opgesteld om groepen nog beter te kunnen ondersteunen in het organiseren van kwalitatief goede activiteitenprogramma’s. De uitkomsten en aanbevelingen zullen o.a. via de website met de vereniging worden gedeeld.
 • De landelijke raad heeft besloten de besluitvorming over enkele in de agenda opgenomen procesvoorstellen t.a.v. de ontwikkeling van het Scoutinglandgoed uit te stellen. Er zijn hier nog teveel vragen over om tot goede besluitvorming over te kunnen gaan. De komende periode gaat het bestuur aan de slag om hier meer duidelijkheid in te creëren.
 • De landelijke raad heeft ingestemd met het activiteitenplan en de begroting 2018.

Data landelijke raad in 2018 en 2019

 • Zaterdag 9 juni 2018
 • Zaterdag 8 december 2018
 • Zaterdag 8 juni 2019
 • Zaterdag 9 december 2019

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Declaraties

Leden en plv. leden van de landelijke raad dienen gebruik te maken van dit declaratieformulier . Het formulier moet digitaal worden ingevuld en als PDF worden opgeslagen. Het formulier kan vervolgens per e-mail toegezonden worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanmelding ontvangen stukken landelijke raad

Hieronder kun je je aanmelden om de stukken van de landelijke raad per e-mail te ontvangen. 

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Leanne de Boer - lid
 • Bart Wiegers - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Rob Broens - voorzitter
 • Quirine van Mourik - lid
 • Han Admiraal - lid
 • Hermen van Dalen - lid

Commissie landgoed

De commissie landgoed is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Frank de Krom
 • Bart Wiegers
 • Serry van de Graaf
 • Jelle de Hart

Contactformulier commissies landelijke raad

Via onderstaand contactformulier kun je een bericht sturen naar de verschillende commissies van de landelijke raad. 

Naam*
Je hebt geen naam ingevuld

E-mailadres*
Je hebt geen (geldig) e-mailadres ingevuld

Ik heb een vraag of bericht aan...*
Invalid Input

Je vraag*
Je hebt geen bericht ingevuld