fotolijn

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en het waterwerk en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit het waterwerk. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december.

Samenvatting landelijke raad 14 december 2019

De landelijke raad vond zoals de laatste jaren gebruikelijk is, plaats in theater The Lux in hartje Zeewolde, waar alle leden en toehoorders werden verwelkomd door Shere Kahn en Dahinda met een handgemaakte Dahinda cupcake. Dit ter gelegenheid van de viering van het jubileum van 100 jaar welpen in 2020 (klik hier voor meer informatie over het feestprogramma).

Het ochtenddeel van de landelijke raad stond zoals gebruikelijk in het teken van meningsvorming en inspiratie opdoen. Deze ochtend stond het thema Sociale Veiligheid centraal. Na een drietal korte presentaties bogen de aanwezigen zich over diverse vraagstukken en quizvragen, waarvan de input wordt meegenomen in het voorstel rondom VOG-beleid dat op de agenda staat van de volgende landelijke raad op zaterdag 13 juni 2020.

Het middagdeel van de landelijke raad werd gevuld met de formele vergadering. Philip Komen is benoemd als nieuwe penningmeester/secretaris ter opvolging van Nic van Holstein die na 9 jaren afscheid neemt van het landelijk bestuur. Verder zijn Thijs Jansen en Arwen van der Leeuw herbenoemd als bestuurslid.

Tijdens het middagdeel zijn onder andere ook nog de volgende besluiten genomen:

 • Het jaarverslag Scouting Nederland 2018 is goedgekeurd en het bestuur is decharge verleend.
 • De notitie Veilig varen 2020-2022 is met algemene stemmen aangenomen waarmee de landelijke raad o.a. heeft ingestemd om de komende drie jaar te investeren in het ontwikkelen van voldoende nautische opleidingscapaciteit, die noig is om met alle waterspeleenheden veilig te varen.
 • Het activiteitenplan Scouting Nederland 2020 is aangenomen.
 • De begroting 2020 van Scouting Nederland is goedgekeurd, inclusief de extra verhoging van de contributie met 40 cent en het terugbrengen van de betalingskorting van 3% naar 0%.

Data landelijke raad in 2020 en 2021

 • Zaterdag 13 juni 2020 (klik hier om naar de agendastukken te gaan)
 • Zaterdag 12 december 2020
 • Zaterdag 12 juni 2021
 • Zaterdag 11 december 2021

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Declaraties

Leden en plv. leden van de landelijke raad dienen gebruik te maken van dit declaratieformulier . Het formulier moet digitaal worden ingevuld en als PDF worden opgeslagen. Het formulier kan vervolgens per e-mail toegezonden worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanmelding ontvangen stukken landelijke raad

Hieronder kun je je aanmelden om de stukken van de landelijke raad per e-mail te ontvangen. 

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Leanne de Boer - lid
 • Bart Wiegers - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Rob Broens - voorzitter
 • Quirine van Mourik - lid
 • Han Admiraal - lid
 • Hermen van Dalen - lid

Commissie landgoed

De commissie landgoed is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Frank de Krom
 • Bart Wiegers
 • Jelle de Hart
 • Freek Verschuren

Contactformulier commissies landelijke raad

Via onderstaand contactformulier kun je een bericht sturen naar de verschillende commissies van de landelijke raad. 

Je hebt geen naam ingevuld

Je hebt geen (geldig) e-mailadres ingevuld

Invalid Input

Je hebt geen bericht ingevuld

Downloads