fotolijn

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en het waterwerk en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit het waterwerk. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december.

Samenvatting landelijke raad 9 juni 2018

Op zaterdag 9 juni jl. heeft in Zeewolde de 91e landelijke raad plaatsgevonden. Het programma bestond uit twee delen:

 • Meningsvormend gedeelte: Tijdens dit gedeelte staan er onderwerpen op de agenda die te maken hebben met het beleid van de vereniging. Dit keer stonden er twee onderwerpen op de agenda van het meningsvormend deel. 

Het eerste onderwerp betrof een discussie over de evaluatie van de Scoutfit. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de meeste raadsleden het eens zijn met de stellingen dat de Scoutfit belangrijk is voor de herkenbaarheid van groep, het toevoegen van een rok aan de Scoutfit een nieuwe doelgroep aan meisjes kan aanspreken en dat de Scoutfit kleding zonder kinderarbeid geproduceerd moet worden, ook al kost dat wat meer. De raad maakte hierbij de aantekening dat groepen die zelf eigen kleding laten maken, dit ook in hun keuze mee zouden moeten laten wegen.

Het tweede onderwerp ging over toekomstbestendig vrijwilligersbeleid. Scoutingvrijwilligers leveren op alle niveaus en bij alle activiteiten een cruciale en onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd. Wat echter nog ontbreekt, is een overkoepelende en gedragen visie op het werken met vrijwilligers, die richtinggevend is voor de komende jaren. In de komende landelijke raad van 8 december a.s. wordt hiervoor een beleidsplan aan de landelijke raad voorgelegd, waarin de uitkomsten van het meningsvormend deel worden meegenomen. Plezier en waardering waren twee belangrijke onderwerpen als aanvulling op de concept visie die voorlag.

 • Besluitvormend gedeelte: Hier gaat het om de formele landelijke raadsvergadering, waarin besluiten door en namens de vereniging genomen worden. Op de vergadering van 9 juni jl. heeft de landelijke raad onder andere:
 • Thijs Jansen, voor een tussentijdse periode van 1,5 jaar, benoemd als algemeen lid van het landelijk bestuur;
 • kennis genomen van de stappen die gezet gaan worden om te komen tot meerjarenbeleidsplan voor de volgende beleidsperiode (2020-2022) om de vereniging ‘toekomstproof’ te maken;
 • kennis genomen van de managementinformatie over de vereniging, waaruit duidelijk blijkt dat de vereniging op allerlei fronten ‘in de lift’ zit;
 • kennis genomen van het plan om nieuwe meidenunits op te richten, zelfstandig of gekoppeld aan een groep, om zo het aandeel meiden in scouting te vergroten;
 • Heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen aan de Scoutfit, d.w.z.:
  * de huidige Scoutfit trui, t-shirt en cap te vervangen door een on-demand assortiment, waarbij de vaste kleur blauw wordt losgelaten voor trui en t-shirt en uit te breiden met een beperkte hoeveelheid op elkaar afgestemde kleuren en kledingstukken;
  * de broek als onderdeel van de Scoutfit te omschrijven als een blauwe broek of rok, naar keuze van het individueel lid;
  * de oude hoofddeksels, die al geen onderdeel meer uitmaken van de Scoutfit,  alleen nog via de ScoutShop te verkopen zolang de voorraad strekt;
 • de ambitie voor het Scoutinglandgoed herbevestigd en ingestemd met het verder uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor het magazijn en Avonturenhuis, waarover in de landelijke raad van 8 december as. definitieve besluiten aan de raad worden voorgelegd;
 • kennis genomen van een prachtig voorbeeld van regio Rivierenland om meer jongeren in het regiobestuur te krijgen;
 • kennis genomen van de rapportage over het activiteitenplan 2017, met een rijke opsomming aan evenementen die hebben plaatsgevonden, samenwerking met externe organisaties, aandacht voor de toekomstthema’s en starten van nieuwe initiatieven op het gebied van meiden in Scouting, meer samenwerken met groepen en regio’s, jongerenparticipatie, spelkwaliteit en nog veel meer.

Op verzoek van het landelijk bestuur heeft de landelijk raad besloten de behandeling van het financiële jaarverslag uit te stellen naar de landelijke raad van 8 december 2018.

Alles nog even teruglezen? Het verslag is hier te vinden.

 

Data landelijke raad in 2018 en 2019

 • Zaterdag 8 december 2018
 • Zaterdag 15 juni 2019
 • Zaterdag 14 december 2019

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Declaraties

Leden en plv. leden van de landelijke raad dienen gebruik te maken van dit declaratieformulier . Het formulier moet digitaal worden ingevuld en als PDF worden opgeslagen. Het formulier kan vervolgens per e-mail toegezonden worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanmelding ontvangen stukken landelijke raad

Hieronder kun je je aanmelden om de stukken van de landelijke raad per e-mail te ontvangen. 

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Leanne de Boer - lid
 • Bart Wiegers - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Rob Broens - voorzitter
 • Quirine van Mourik - lid
 • Han Admiraal - lid
 • Hermen van Dalen - lid

Commissie landgoed

De commissie landgoed is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Frank de Krom
 • Bart Wiegers
 • Serry van de Graaf
 • Jelle de Hart

Contactformulier commissies landelijke raad

Via onderstaand contactformulier kun je een bericht sturen naar de verschillende commissies van de landelijke raad. 

Naam*
Je hebt geen naam ingevuld

E-mailadres*
Je hebt geen (geldig) e-mailadres ingevuld

Ik heb een vraag of bericht aan...*
Invalid Input

Je vraag*
Je hebt geen bericht ingevuld