Headerafbeelding

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en waterscouting en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit waterscouting. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december. 

Onder de downloads vind je alle bestuurlijke stukken van de laatste landelijke raad. En klik hier om naar het archief te gaan van eerdere vergaderingen van de landelijke raad.

Agenda en stukken

De agenda en stukken van de landelijke raad vind je via de downloadpagina.

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Leanne de Boer - voorzitter
 • Edy Bruinooge - lid
 • Ruud Moojen - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Ruud Moojen -lid
 • Rudolf van den Eventuin -lid
 • Menno Hoekstra -lid
 • Joep van Dooren - voorzitter
 • Sven van Nieuwenhoven - lid

Landgoedcommissie

De landgoedcommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Freek Verschuren - lid
 • Lennart Loomans - lid
 • Kevin Buijs - lid

Declaraties

Leden en plv. leden van de landelijke raad dienen gebruik te maken van dit declaratieformulier. Het formulier moet digitaal worden ingevuld en als PDF worden opgeslagen. Het formulier kan vervolgens per e-mail toegezonden worden aan financien@scouting.nl.

Planning landelijke raad

103e landelijke raad - 15 juni 2024
104e landelijke raad - 14 december 2024
105e landelijke raad - 14 juni 2025
106e landelijke raad - 13 december 2025

Toolkit landelijke raad

Welkom bij deze praktische wegwijzer boordevol informatie en tips om je te ...

Ondersteuning