Headerafbeelding

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en waterscouting en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit waterscouting. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december. 

Op deze pagina vind je de stukken van de laatste landelijke raad en informatie over de komende vergaderingen. Aanvullende bestuurlijke stukken vind je in de downloads en klik hier om naar het archief te gaan.

Stukken landelijke raad 12 december 2020

De agenda, bijlagen en het verslag vind je via Downloads landelijke raad 12 december 2020.

Samenvatting landelijke raad 12 december 2020

Voor de tweede keer sinds de oprichting van de vereniging Scouting Nederland heeft de landelijke raad vanwege de corona maatregelen via een digitale bijeenkomst plaatsgevonden.

Een extra uitdaging, omdat er met de landelijke raad van 13 juni 2020 een aantal agendapunten, zoals het jaarverslag 2019, was doorgeschoven naar de landelijke raad van 12 december 2020. Dit vanuit de achterliggende gedachte dat een digitale bijeenkomst minder de gelegenheid geeft om met elkaar van gedachten te wisselen of stukken inhoudelijk ter plekke goed te bespreken. Deze agendapunten konden echter nu niet langer doorgeschoven worden. Om de vergadering goed te kunnen voorbereiden en voor de deelnemers niet te lang te maken is daarom besloten het meningsvormend deel op een ander moment te houden, op donderdag 26 november jl.

Het meningsvormend deel van de landelijke raad op 26 november 2020 stond in het teken van maatschappelijke waarde van Scouting, hoe wij hier samen meer invulling aan kunnen geven en of de in 2015 door de Verenigde Naties vastgestelde en daarna door de wereldorganisatie WOSM overgenomen SDG’s (sustainable development goals, c.q. duurzame ontwikkelingsdoelen) daarbij een bruikbaar handvat zouden kunnen zijn.

Het middagdeel van de landelijke raad werd zoals gebruikelijk gevuld met de formele vergadering. Naast het herbenoemen van Wendy Beenakker als vice-voorzitter van de vereniging, Eefje Smeulders als Internationaal Commissaris WAGGGS en Ivo Weterings en Saskia van Dongen als lid van het landelijk bestuur, kon het landelijk bestuur ook een nieuw bestuurslid verwelkomen in de persoon van Joris Schut. Een ander belangrijk besluit, naast het vaststellen van het jaarverslag 2019 en het activiteitenplan en de begroting voor 2021, is het aanpassen van de aanvraagprocedure voor een VOG. Zodra de noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen, doch uiterlijk eind 2021, wordt het nieuwe VOG-beleid ingevoerd en zal het niet meer nodig zijn om voor elk niveau in de vereniging een aparte VOG aan te vragen. Wel is het dan nodig de VOG-aanvraag eens in de drie jaar te herhalen.

Het volledige conceptverslag van de landelijke raad van 12 december 2020 met alle genomen besluiten kun je hier vinden.

Data landelijke raad in 2021 en 2022

 • Zaterdag 12 juni 2021
 • Zaterdag 11 december 2021
 • Zaterdag 11 juni 2022
 • Zaterdag 10 december 2022

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Declaraties

Leden en plv. leden van de landelijke raad dienen gebruik te maken van dit declaratieformulier. Het formulier moet digitaal worden ingevuld en als PDF worden opgeslagen. Het formulier kan vervolgens per e-mail toegezonden worden aan financien@scouting.nl.

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Leanne de Boer - lid
 • Edy Bruinooge - lid
 • Ruud Moojen - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Ruud Moojen -lid
 • Rudolf van den Eventuin -lid
 • Menno Hoekstra -lid
 • Joep van Dooren - voorzitter
 • Sven Nieuwenhoven - lid

Landgoedcommissie

De landgoedcommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Freek Verschuren - lid
 • Lennart Loomans - lid

Toolkit landelijke raad

Welkom bij deze praktische wegwijzer boordevol informatie en tips om je te ...

Ondersteuning