fotolijn

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en het waterwerk en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit het waterwerk. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december.

Agenda landelijke raad 9 juni 2018

De agendastukken voor de landelijke raad van 9 juni 2018 zijn inmiddels verstuurd. Het programma bestaat uit twee delen:

 • Meningsvormend gedeelte: Tijdens dit gedeelte staan er onderwerpen op de agenda die te maken hebben met het beleid van de vereniging. Alle leden en plaatsvervangend leden van de landelijke raad, maar ook alle voorzitters van landelijke teams, jongeren en andere belangstellenden uit de regio’s en leden van het landelijk bestuur worden van harte uitgenodigd een bijdrage aan de discussie te leveren. Het meningsvormend gedeelte vindt voor de lunch plaats.       
  Dit keer staan er twee onderwerpen op de agenda van het meningsvormend deel. Het eerste onderwerp betreft de evaluatie van de Scoutfit. Het bestuur wil graag de uitkomsten van de evaluatie met de landelijke raad bespreken, zodat in het middagdeel over enkele voorstellen een besluit kan worden genomen. Het tweede onderwerp gaat over toekomstbestendig vrijwilligersbeleid. Scoutingvrijwilligers leveren op alle niveaus en bij alle activiteiten een cruciale en onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd. Wat echter nog ontbreekt, is een overkoepelende en gedragen visie op het werken met vrijwilligers, die richtinggevend is voor de komende jaren. Het bestuur gaat hierover graag deze landelijke raad met de raadsleden in gesprek, met als doel in de landelijke raad van 8 december een voorstel voor een gedragen visie op het werken met vrijwilligers ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Ter voorbereiding op de meningsvorming in de landelijke raad, zijn er een aantal werkvormen als voorbeeld uitgewerkt, waarmee regio’s vooraf zelf aan de slag kunnen gaan in de regioraad. Deze voorbeelden zijn opgenomen als bijlage bij het agendapunt 2. Meningsvormend gedeelte.

 • Besluitvormend gedeelte: Hier gaat het om de formele landelijke raadsvergadering, waarin besluiten door en namens de vereniging genomen worden. De landelijke raad bestaat uit één lid per regio en drie vertegenwoordigers van het waterwerk. De plaatsvervangende leden van de landelijke raad en de jongeren uit de regio worden van harte uitgenodigd als toehoorder aanwezig te zijn bij de besluitvormende agendapunten.

Data landelijke raad in 2018 en 2019

 • Zaterdag 9 juni 2018
 • Zaterdag 8 december 2018
 • Zaterdag 8 juni 2019
 • Zaterdag 7 december 2019

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Declaraties

Leden en plv. leden van de landelijke raad dienen gebruik te maken van dit declaratieformulier . Het formulier moet digitaal worden ingevuld en als PDF worden opgeslagen. Het formulier kan vervolgens per e-mail toegezonden worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanmelding ontvangen stukken landelijke raad

Hieronder kun je je aanmelden om de stukken van de landelijke raad per e-mail te ontvangen. 

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Leanne de Boer - lid
 • Bart Wiegers - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Rob Broens - voorzitter
 • Quirine van Mourik - lid
 • Han Admiraal - lid
 • Hermen van Dalen - lid

Commissie landgoed

De commissie landgoed is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Frank de Krom
 • Bart Wiegers
 • Serry van de Graaf
 • Jelle de Hart

Contactformulier commissies landelijke raad

Via onderstaand contactformulier kun je een bericht sturen naar de verschillende commissies van de landelijke raad. 

Naam*
Je hebt geen naam ingevuld

E-mailadres*
Je hebt geen (geldig) e-mailadres ingevuld

Ik heb een vraag of bericht aan...*
Invalid Input

Je vraag*
Je hebt geen bericht ingevuld