Headerafbeelding

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en waterscouting en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit waterscouting. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december. 

Op deze pagina vind je de stukken van de laatste landelijke raad en informatie over de komende vergaderingen. Aanvullende bestuurlijke stukken vind je in de downloads en klik hier om naar het archief te gaan.

Stukken landelijke raad 11 juni 2022

De agenda voor de landelijke raad vind je via downloads landelijke raad 11 juni 2022.

Samenvatting landelijke raad 11 december 2021

Voor de vierde keer sinds de oprichting van de vereniging Scouting Nederland heeft de landelijke raad vanwege de coronamaatregelen via een digitale bijeenkomst plaatsgevonden.

Het meningsvormend deel van de landelijke raad stond in het teken van visie op de rol van kamperen en bivakkeren in Scouting Nederland. In het verslag van de landelijke raad zal een samenvatting van de uitkomsten van het meningsvormend deel worden opgenomen.

De landelijke raad heeft Jaap Boot herbenoemd als voorzitter van het landelijk bestuur, Joost van Daele benoemd als nieuw lid van het landelijk bestuur én Internationaal Commissaris WOSM en Maam van der Blij herbenoemd als algemeen lid van het landelijk bestuur. Wouter Zilverberg heeft na 9 jaren afscheid genomen van het landelijk bestuur en als Internationaal Commissaris.

Tijdens het besluitvormend deel van de landelijke raad is verder de algemene stand van zaken rondom het Scoutinglandgoed, waaronder de afronding van de bouw van het Avonturenhuis besproken. Daarnaast is de landelijke raad geïnformeerd over enkele belangrijke ontwikkelingen in het vastgoed van Scouting Nederland met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuw Scoutcentrum in Nederweert, nieuwbouw van het Blauwe Vogelhuis op Buitenzorg en de plannen voor nieuwbouw van het landelijk servicecentrum op het Scoutinglandgoed. Ook is de landelijke raad geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechspersonen (WBTR) voor het huishoudelijk reglement en statuten van Scouting Nederland.

De landelijke raad heeft verder ingestemd met de notitie over de relatie tussen regio’s en regionale admiraliteiten, het Activiteitenplan 2022 en de begroting 2022 incl. nota van toelichting van de Vereniging Scouting Nederland.

Het volledige conceptverslag van de landelijke raad van 11 december 2021 wordt binnenkort op de website geplaatst.

Data landelijke raad in 2022 en 2023

 • Zaterdag 11 juni 2022
 • Zaterdag 10 december 2022
 • Zaterdag 10 juni 2023
 • Zaterdag 9 december 2023

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Declaraties

Leden en plv. leden van de landelijke raad dienen gebruik te maken van dit declaratieformulier. Het formulier moet digitaal worden ingevuld en als PDF worden opgeslagen. Het formulier kan vervolgens per e-mail toegezonden worden aan financien@scouting.nl.

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Leanne de Boer - lid
 • Edy Bruinooge - lid
 • Ruud Moojen - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Ruud Moojen -lid
 • Rudolf van den Eventuin -lid
 • Menno Hoekstra -lid
 • Joep van Dooren - voorzitter
 • Sven van Nieuwenhoven - lid

Landgoedcommissie

De landgoedcommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Freek Verschuren - lid
 • Lennart Loomans - lid
 • Kevin Buijs - lid

Toolkit landelijke raad

Welkom bij deze praktische wegwijzer boordevol informatie en tips om je te ...

Ondersteuning

Gerelateerde onderwerpen