Headerafbeelding

Aandacht binnen het bestuur

Wijs iemand binnen het bestuur aan als hoofdverantwoordelijke voor het thema sociale veiligheid. Deze persoon zorgt er voor dat het onderwerp op de agenda komt en dat het een terugkerend thema wordt. Ook ziet het verantwoordelijk bestuurslid er op toe dat afgesproken actiepunten worden uitgevoerd.

Blijvend aandacht voor het thema sociale veiligheid

Zorg dat het onderwerp sociale veiligheid met enige regelmaat op de agenda staat van bestuursvergaderingen en de groepsraad. Zorg dat het onderwerp in ieder geval minimaal jaarlijks terugkeert binnen de groepsraad. Naast het bestuur worden zo ook leidinggevenden en afgevaardigden namens de leden meegenomen op dit onderwerp.

Welk onderwerp verdient aandacht?

Binnen het bestuur kun je ontdekken welke stappen er binnen de groep nog gezet moeten worden op het gebied van sociale veiligheid door het spel Power Up Your Game (uitbreiding Sociale Veiligheid) te spelen. Ook kan je als bestuur de checklist “een sociaal veilige Scouting” doorlopen en kijken waar je nog actie op kan ondernemen.

Ondersteuning