Headerafbeelding

Trainer

Als trainer ondersteun je kaderleden op groeps- of regioniveau bij het verwerven en versterken van functiegerichte competenties in trainingen, cursussen en workshops. Je zorgt ervoor dat zij kennis binnen de inhoudelijke thema's kunnen opdoen, die voor het functioneren van de leidinggevende of andere kaderleden nodig zijn voor hun functie of kwalificatie. Dit doe je door het aanbieden van trainingen in de regio of eventueel in de groep zelf. Je werkt veelal samen met andere trainers en vormt samen een trainingsteam. In het functieprofiel staat beschreven wat de functie precies inhoudt en welke taken en competenties erbij horen.

Kwalificatie

In het kort vind je in het stappenplan assessment hoe je tot kwalificatie komt. Op de kaart met opleiders van Scouting Academy Support kun je vinden wie de opleider is die is gekoppeld aan je regio. Weet jij de contactgegevens van de landelijke opleider niet die aan jouw regio is gekoppeld? Neem contact op via mail. We brengen je dan in contact met je opleider vanuit Scouting Academy Support.

Methodiekenbank

In de methodiekenbank vind je allerlei methodieken en werkvormen die je als trainer kunt gebruiken bij het organiseren van workshops en trainingen. De methodiekenbank is een interactief systeem waarmee je methodieken kunt downloaden, maar waaraan je ook zelf methodieken kunt toevoegen.

Scouting Academy