Headerafbeelding

Organisatiestructuur LSC

Het landelijk servicecentrum realiseert het beleid van de vereniging, dat wordt voorbereid door het landelijk bestuur en vastgesteld door de landelijke raad. Met dit beleid en de uitvoering daarvan krijgen Scoutinggroepen en -regio's advies, richting en ondersteuning, zodat het Scoutingspel volgens de missie en met een hoge mate van kwaliteit kan worden gespeeld. De landelijke teams bestaan uit een mix van beroepskrachten en landelijk vrijwilligers. Onderstaand organogram geeft de verschillende organisatieonderdelen weer die samen de landelijke organisatie vormen.