Headerafbeelding

Keuringen

Om te mogen blijven varen moet een wachtschip voldoen aan bepaalde eisen en met enige regelmaat hierop gekeurd worden. Lees op de volgende pagina's alles over de verschillen keuringen.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op nl.batchgeo.com/map/8715818460f95be4d79237bb5b1679f3

View Landelijk overzicht Wachtschepen met Motordrijver in a full screen map

Contact

Heb je vragen? Stuur een mail naar teamwachtschepen@scouting.nl.

Vlakdiktekeuring

De vlakdiktekeuring wordt gevraagd vanuit de verzekeringsmaatschappij die h...

Veiligheidskeuring

De veiligheidskeuring vindt plaats in het licht van de wettelijke (technisc...

Keuringseisen

Hier vind je een overzicht van de technische en nautische eisen die vanuit ...

Communautair Binnenvaart Certificaat (CBB)

Het CBB is een wettelijke keuring voor schepen van 20 meter en langer. Regi...

Keuringsrayons

De verschillende admiraliteiten zijn opgedeeld in 3 keuringsrayons: Noord, ...

Ondersteuning