Headerafbeelding

Landelijk Opvangteam (LOT)

Als er binnen je groep/organisatieonderdeel sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, kan het bestuur altijd ondersteuning krijgen van het landelijk opvangteam (LOT). Dit team bestaat uit vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Alleen in overleg met Landelijk team Sociale veiligheid of de bereikbaarheidsdienst kan het LOT worden ingeschakeld. Deze zijn bij noodsituaties dag en nacht te bereiken op het telefoonnummer: 033 - 4960911.

Meer weten over het LOT? Je leest het in de folder hieronder.

Ondersteuning