Headerafbeelding

Participatietoolkit

Op zoek naar manieren naar hoe je je groep meer kan betrekken bij het maken van je plannen? Op zoek naar leuke manieren om eens anders te vergaderen? Wil je aan de slag om je team meer zelf invulling te laten geven aan de toekomst? De participatie-toolkit geeft je bijna 100 werkvormen om aan de slag te gaan.

Praktische informatie

Hoe lang ben je er mee bezig?30 - 180 minuten, afhankelijk van de gekozen werkvorm
Waar is het verkrijgbaar?Te bestellen via de ScoutShop
Zijn er kosten aan verbonden?€10,-

Toelichting

De participatie-toolkit bestaat uit een doos met een groot aantal losse kaarten. Er zijn 6 kaarten die je stapsgewijs helpen hoe je participatie kan vormgeven in je team. De rest van de stapel kaarten bevatten allemaal werkvormen die zijn onderverdeeld in de 5 tredes van de participatieladder.

Je vindt er allemaal manieren om mensen op een (creatieve) wijze te informeren en raadplegen. Daarnaast kan je ook ontdekken op welke manier je anderen kan laten adviseren. En als je nog een treetje verder wilt gaan, hoe je met elkaar samen op een leuke manier kan coproduceren en zelfs (mee)beslissen.

Op elk kaartje wordt de werkvorm kort toegelicht en bij een groot aantal werkvormen hebben we ook (landelijke) voorbeelden toegevoegd. Ook kunnen je zien bij welk doel de werkvorm gebruikt kan worden.

De stappen zijn in het kort de volgende:

  • Bepaal jullie doel: op welke gebieden wil je de participatie verhogen? Op zoek naar meer ideeën of kennis? Tot een betere planning of besluitvorming komen? Of meer met elkaar betekenen in de uitvoering of evaluatie?
  • Ontdek jullie doelgroep: wie willen we dan gaan betrekken? Ontdek welke doelgroepen je kunt betrekken aan de hand van de belangenmatrix.
  • Kies jullie participatieniveau: hoe diepgaand wil je de participatie laten plaatsvinden?
  • Kies jullie werkvorm: op welke manier vinden jullie het leuk om aan de slag te gaan?

Scouting toekomstproof