Headerafbeelding

Kwalificatiewijzer

De Kwalificatiewijzer kun je vinden in Scouts Online onder de tab 'Vrijwilligers' en ‘Overzichten en links'. In de Kwalificatiewijzer kun je een overzicht vinden van de verschillende kwalificaties en door wie een bepaalde kwalificatie aangevraagd of geregistreerd kan worden in Scouts Online. De verschillende categorieën kwalificaties staan hierbij alfabetisch gerangschikt. Tussen deze categorieën vind je ook installatiedata, insignes en waarderingstekens die in Scouts Online geregistreerd kunnen worden.

Sommige kwalificaties kunnen direct geregistreerd worden (bijv. insignes), andere kwalificaties dienen eerst aangevraagd te worden. Voor de meeste kwalificaties is het de bedoeling dat een set aan competenties behaald moet worden, die samen geregistreerd worden als 'deelkwalificaties'. Deze deelkwalificaties kennen soms een verplicht en soms een facultatief karakter. Zij kunnen gelden als voorwaarde voor de aanvraag of registratie van een 'eindkwalificatie' (kwalificatie voor een functie). Per kwalificatie staan, voor zover van toepassing, de benodigde deelkwalificaties beschreven.

Scouting Academy