Headerafbeelding

Motordrijver

Voor motorschepen (15 tot 25 meter) waarvoor klein vaarbewijs wettelijk verplicht is, motorschepen (25 tot 40 meter) waarvoor het Groot Pleziervaartbewijs II wettelijk verplicht is en voor motorschepen (>40 meter) waarvoor het Groot Vaarbewijs A wettelijk verplicht is, staat in de Nautisch Technische Richtlijnen van Scouting Nederland aanvullend de kwalificatie Motordrijver Wachtschip geadviseerd.

De Motordrijver Wachtschip op een groot (Scouting-)schip is in staat om de technische installaties aan boord te bedienen, het dagelijks onderhoud uit te voeren, is in staat om eerste hulp bij technische problemen te verlenen op de technische installaties en kan kleine reparaties uitvoeren. De gekwalificeerde Motordrijver Wachtschip draagt tijdens de vaart zorg voor de specifieke (veiligheids)zaken die het varen met jeugdleden met zich mee brengt.

De Motordrijver Sleper/Motorboot is in staat om de technische installaties aan boord van een sleper of motorboot (met binnenboord motor) te bedienen, het dagelijks onderhoud uit te voeren, is in staat om eerste hulp bij technische problemen te verlenen op de technische installaties en kan kleine reparaties uitvoeren.

Scouting Academy

De opleidingen tot Motordrijver Wachtschip en Motordrijver Sleper/Motorboot worden beheerd door de projectgroep Motordrijver van Landelijk team Scouting Academy. In 2019 heeft de projectgroep het cursusmateriaal voor de opleiding Motordrijver Wachtschip geheel herzien. Vanaf 2022 kan een opleiding Motordrijver Sleper/Motorboot worden gevolgd bij Scouting Academy. De vernieuwde cursussen worden gegeven door een gekwalificeerde Instructeur Motordrijver en beslaan 9 (6) modules. De cursus kan online of klassikaal worden gevolgd. Indien gewenst kan de lesstof ook geleerd worden d.m.v. zelfstudie.

De planning van de cursus Motordrijver wordt in Scouts Online bekend gemaakt. Na inschrijving in Scouts Online en betaling van de cursusgelden kan de cursist de lessen volgen of zelfstudie doen. De theorie-examens worden centraal afgenomen. Het praktijkexamen wordt afgenomen op het schip van de eigen Scoutingvereniging.

Motordrijver Wachtschip

De kwalificatie Motordrijver Wachtschip (22100) wordt uitgereikt aan degene die het theorie- en praktijkexamen Motordrijver Wachtschip gehaald hebben en zo hebben laten zien dat ze beschikken over voldoende theoretische en praktische kennis om de technische- en veiligheidsaspecten aan boord van wachtschepen van Scouting te beheersen.

Toekenning vindt plaats door projectgroep Motordrijver van Landelijk team Scouting Academy op aangeven van een instructeur met kwalificatie: Instructeur Motordrijver (25011).

motordrijver.png

Motordrijver Sleper/Motorboot

De kwalificatie Motordrijver Sleper/Motorboot (22102) wordt uitgereikt aan degene die het theorie- en praktijkexamen Motordrijver Sleper/Motorboot heeft behaald en zo heeft laten zien dat ze beschikken over voldoende theoretische en praktische kennis om de technische aspecten van de installaties aan boord van Scouting Slepers/Motorboten te beheersen.

Toekenning vindt plaats door projectgroep Motordrijver van Landelijk team Scouting Academy op aangeven van een instructeur met kwalificatie: Instructeur Motordrijver (25011).

Kwalificatie-motordrijver-SMB-DEF.png

Theorie Motordrijver Wachtschip (26512)

De kwalificatie Theorie Motordrijver Wachtschip wordt uitgereikt aan degene die het theorie-examen Motordrijver Wachtschip heeft gehaald. Deze kwalificatie heeft een geldigheid van 18 maanden. Binnen deze periode moet de cursist het praktijkexamen Motordrijver Wachtschip met succes afronden.

Theorie Motordrijver Sleper/Motorboot (ntb)

De kwalificatie Theorie Motordrijver Sleper/Motorboot wordt uitgereikt aan degene die het theorie-examen Motordrijver Sleper/Motorboot heeft gehaald. Deze kwalificatie heeft een geldigheid van 18 maanden. Binnen deze periode moet de cursist het praktijkexamen Motordrijver Sleper/Motorboot met succes afronden.

Instructeur Motordrijver

De kwalificatie Instructeur Motordrijver (27216) kan worden aangevraagd door de coördinator van de landelijke projectgroep Motordrijver. Wanneer de coördinator van mening is dat de aspirant instructeur (door studie/opleiding, ervaring, oefening of training) over de benodigde competenties beschikt om als instructeur gekwalificeerd te worden, kan deze kwalificatie worden aangevraagd bij Scouting Academy.

Er wordt gestreefd naar een landelijke dekking van instructeurs. Ben je geïnteresseerd om instructeur te worden, neem dan contact op met de projectgroep Motordrijver.

kwalificatieteken_27200.png

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op nl.batchgeo.com/map/8715818460f95be4d79237bb5b1679f3

View Landelijk overzicht Wachtschepen met Motordrijver in a full screen map

Contact

De projectgroep Motordrijver is bereikbaar per e-mail: motordrijver@scouting.nl.