Headerafbeelding

Calamiteiten

Soms is er een calamiteit waarbij het nodig is om direct actie te ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn brand, een ongeval met letsel of dodelijke afloop, een sterfgeval, grensoverschrijdend gedrag of kindermishandeling. Bij dringende situaties kun je 24 uur per dag contact opnemen met Scouting Nederland via het telefoonnummer 033-4960911.

Brand

Regelmatig komt het voor dat Scoutinggebouwen door brand getroffen worden. Er zijn vele manieren om brand te voorkomen, maar als je gebouw toch getroffen wordt door brand, is het belangrijk om hier op een goede manier mee om te gaan.

Scouting Nederland heeft daarom de brochure In de brand, uit de brand opgesteld. Hierin vind je richtlijnen om na een brand de schade voor je groep zoveel mogelijk te beperken. Ook vind je hierin tips om brand in je clubhuis te voorkomen en richtlijnen voor het bouwen van een nieuw clubhuis.

Overlijden, rouw en verdriet

Een sterfgeval binnen een groep kan grote invloed hebben op de leden van de groep en zorgt vaak voor veel verdriet en onbegrip. Daarom heeft Scouting Nederland het Draaiboek rouw en verdriet opgesteld. In het draaibroek wordt beschreven hoe je als leiding het beste met het overlijden van een lid kunt omgaan. Het draaiboek biedt direct hulp en beschrijft op een praktische manier hoe je als groep verdergaat na het overlijden van het lid. Hieronder kan je het draaiboek downloaden. De bijlage Ieder dempt zijn eigen schrik geeft tevens nuttige, aanvullende informatie. Heb je vragen of heb je hulp nodig? Dan kan het landelijk opvangteam je natuurlijk ook hulp bieden.

Ongeval met letsel of dodelijke afloop

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er kan bij je Scoutinggroep een ongeluk gebeuren tijdens een opkomst, maar ook kan een lid zelf betrokken zijn bij een ongeluk. Dit ongeluk kan letsel veroorzaken bij het Scoutinglid en kan in ernstige gevallen zelfs een dodelijke afloop hebben. Mocht er een ongeluk gebeuren, dan moet hieraan in de groep vanzelfsprekend aandacht besteed worden. Als het een ongeluk met dodelijke afloop is, is het Draaiboek rouw en verdriet een hulpmiddel over hoe hiermee om te gaan in je groep. Heb je vragen of heb je hulp nodig? Dan kan het landelijk opvangteam je natuurlijk ook hulp bieden.

Grensoverschrijdend gedrag

Binnen Scouting kennen we het protocol Grensoverschrijdend gedrag. Het protocol is te gebruiken als leidraad wanneer binnen een groep, regio of organisatie sprake is van (vermeend) grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie ook te vinden via Voor bestuur.

Ben of ken je een slachtoffer? Kijk dan op Voor slachtoffers.

Kindermishandeling

Soms is er het vermoeden dat een kind mishandeld wordt. Vaak durven kinderen die mishandeld worden hier niet over te praten, of het kind neemt juist de leiding in vertrouwen. Als je je zorgen maakt over een kind of kindermishandeling vermoedt, kun je terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is te bereiken op telefoonnummer 0800-2000 (24/7, gratis). Het is verstandig om ter voorbereiding van een gesprek met Veilig Thuis contact op te nemen met de afdeling Sociale veiligheid van Scouting Nederland door een mail te sturen naar socialeveiligheid@scouting.nl. Meer informatie vind je via de pagina Kindermishandeling.

Ondersteuning