Headerafbeelding

Oprichten vereniging of stichting

Er zijn diverse informatiebladen en downloads beschikbaar voor het oprichten van een rechtspersoon, wijzigingen in de structuur of in statuten.

Groepsvereniging oprichten

Alle downloads die je nodig hebt bij het oprichten van een groepsvereniging. Neem in een vroeg stadium contact op met Landelijk team Juridische Zaken. De modelstatuten zijn vernieuwd in mei 2021 met aanpassingen rondom de WBTR en digitaal stemmen.

Beheerstichting oprichten

Alle downloads die je nodig hebt bij het oprichten van een beheerstichting. Neem in een vroeg stadium contact op met Landelijk team Juridische Zaken. De modelstatuten zijn vernieuwd in mei 2021 met aanpassingen rondom de WBTR, digitaal stemmen en de geschillencommissie.

Plusscoutvereniging oprichten

Alle downloads die je nodig hebt bij het oprichten van een plusscoutvereniging. Neem in een vroeg stadium contact op met Landelijk team Juridische Zaken. De modelstatuten zijn vernieuwd in mei 2021 met aanpassingen rondom de WBTR en digitaal stemmen.

Regio- of admiraliteitsvereniging oprichten

Alle downloads die je nodig hebt bij het oprichten van een regio- of admiraliteitsvereniging en het convenant en reglement wat je met elkaar sluit. Neem in een vroeg stadium contact op met Landelijk team Juridische Zaken.

Gebruik de stappenplannen om gezamenlijk tot goede afspraken en documenten te komen. Met stappenplan 1 richt je je op het maken en vastleggen van afspraken, met stappenplan 2 richt je je op het implementeren van die afspraken. Om te bereiken dat straks je regio of interregionale admiraliteit een formele vereniging is, zijn wat formele stappen nodig. Er zijn een paar formele procedures die je kunt volgen. Welke het beste is, hangt af van jullie situatie nu: is er nu een stichting of zelfs meerdere? Is er een gebouw of veel vermogen? In het document 'Info opties formeel proces notaris' lees je over de processen en situaties.

Ondersteuning