Headerafbeelding

Groepsontwikkeling

Wil je als groep aan de slag met de methodiek groepsontwikkeling? Dan heb je twee keuzes:

 1. Met procesbegeleiding van een externe coach; 
 2. Alleen de enquête zonder procesbegeleiding.

Wat is het traject groepsontwikkeling?

Het traject groepsontwikkeling biedt groepen de gelegenheid zichzelf te toetsen en stil te staan bij gewenste veranderingen met de hulp van externe coach en een unieke methodiek. Met het inzicht dat een groep daarmee krijgt, kan zij bewuster kijken naar het beleid op lange termijn en gewenste actiepunten op korte termijn. Daarnaast kan de groep begeleid worden bij de uitvoering van het eigen actieplan.

Waarom het traject groepsontwikkeling?

Binnen de Vereniging Scouting Nederland gaat het met veel groepen goed, maar beslist niet met allemaal. Steeds meer groepen hebben problemen om voldoende jeugd- en kaderleden te vinden en vast te houden en moeten uiteindelijk stoppen. Hoe goed het met een groep ook op dit moment gaat; stabiliteit op de lange termijn is niet vanzelfsprekend. Om groepen te helpen die stabiliteit te verkrijgen en/of vast te houden en toekomstproof te worden of te blijven, is het traject groepsontwikkeling ontwikkeld.

Doelen van het traject groepsontwikkeling

 • Groepen met behulp van een kwaliteitsinstrument inzicht geven in hun eigen ontwikkelkansen
 • Groepen ondersteunen bij de totstandkoming van kwaliteitsplannen en verbeteracties
 • Groepen ondersteunen bij het opstarten en uitvoeren van verbeteracties

Hoe kan mijn groep deelnemen aan het traject groepsontwikkeling?

Als jouw groep aan het traject groepsontwikkeling mee wil doen, dan kun je dit laten weten via groepsontwikkeling@scouting.nl of via de regiocoach. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de regio, maar ook van de beschikbare ruimte binnen de totale vereniging wordt gekeken wanneer jouw groep kan deelnemen aan het traject groepsontwikkeling. Ben je nog niet aan de beurt voor deelname, dan kun je de lightscan van groepsontwikkeling overwegen.

Welke rol heeft de regio in het traject groepsontwikkeling?

 • De regio coördineert samen met het team Groepen en Regio's de deelname van de groepen aan de trajecten groepsontwikkeling.
 • Samen met de regio wordt gezocht naar een regiocoach die beschikbaar is om, samen met een seniorcoach vanuit de landelijke organisatie, de groep te begeleiden.
 • De regiocoach begeleidt de groep bij de uitvoering van het eigen actieplan.
 • De regiocoach blijft als contactpersoon/vraagbaak voor de groep beschikbaar om te helpen bij de voortgang.

Hoeveel tijd kost deelname aan het traject groepsontwikkeling voor je groep?

Het traject groepsontwikkeling met procesbegeleiding ziet er als volgt uit:

 • We starten met een online intakegesprek van 1,5 uur met de coaches en minimaal 2 bestuursleden en 2 speltakleiding. In deze intake wordt een beeld van de groep gevormd en afspraken gemaakt over de uitvoering van het traject.
 • Daarna worden de ouders, jeugdleden en vrijwilligers geïnformeerd en uitgenodigd om mee te doen.
 • Alle gegevens voor het verzenden van de enquête worden (in Scouts Online) in orde gemaakt.
 • De standaard enquête wordt door het landelijk service centrum (LSC) van Scouting Nederland verstuurd naar de ouders, kader/roverscouts/plusscouts, jeugdleden scouts/explorers. Zij hebben 10 dagen de tijd om de enquête in te vullen.
 • Hierna wordt er door de coach(es) een online presentatie gegeven met een samenvatting van de resultaten uit de enquête. Omdat het online is kan de presentatie worden opgenomen en nadien extra bekeken worden. 
 • Ongeveer twee weken na de presentatie vindt de eerste workshop van 3 à 4 uur plaats. Wordt er gekozen om ook deze workshop online te doen dan worden dit twee workshops van 1,5 à 2 uur. Tijdens deze workshop(s) wordt er met z’n allen gebrainstormd over ideeën om de groep toekomstproof te maken, prioriteringen aangebracht en bedacht hoe de ideeën ten uitvoer gebracht kunnen worden.
 • Na weer ongeveer twee weken wordt de laatste workshop gehouden waarin de verbeterplannen worden geschreven. Dit wordt het actieplan van de groep om de komende tijd samen te werken aan het toekomstproof maken van de groep.
 • En dan komt de uitvoering van de verbeterplannen waar de regiocoach, wanneer dat nodig blijkt te zijn, de groep stimuleert om vooral vol te houden met de uitvoering van de verbeterplannen.

Als groep worden de volgende zaken van je verwacht:

 • Zelf aan alle leden en ouders een bericht sturen over de betekenis en het belang van het onderzoek en medewerking aan ze vragen.
 • Coördinator benoemen die overzicht houdt binnen de groep over de voortgang van de uit te werken actieplannen. Deze persoon is ook contactpersoon voor de regiocoach.
 • Zelf de flappen en prioriteiten uit te werken van de tweede en derde bijeenkomst (tussen half uur en paar uur) of via het online instrument zoals Padlet o.i.d.
 • Geadviseerd wordt om ook de ouders (en eventuele andere belanghebbenden) op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de onderzoeken en de besluiten van de groep om hierin tot actie over te gaan (tussen paar uur en organisatie ouderbijeenkomst in).

De uitwerking van het actieplan hangt verder vooral af van de keuzes die je maakt. Dit zijn thema’s die voor jouw groep een groot verschil kunnen uitmaken en waarvan er sommige met weinig moeite gerealiseerd worden, maar andere thema’s meer tijd en inzet uit de groep vragen.

Wat is het verschil tussen de twee varianten met of zonder procesbegeleiding?

In de variant met procesbegeleiding gaat het traject precies zoals hiervoor beschreven is. In de variant zonder procesbegeleiding wordt alleen de enquête gecoördineerd door het landelijk servicecentrum en voer je als groep het traject verder naar eigen inzicht uit. Het voordeel hiervan is dat je geen werk hebt met de uitvoering van de enquête en de vrijheid hebt om het traject zelf vorm te geven.

Vragen?

Wil je je groep aanmelden voor een traject Groepsontwikkeling of heb je vragen kun je mailen naar groepsontwikkeling@scouting.nl.

Ondersteuning