Headerafbeelding

Privacyverklaring Scouting Nederland Fonds

Scouting Nederland Fonds, gevestigd aan Nulderpad 1, 3896 LV Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.scouting.nl/

Nulderpad 1
3896 LV Zeewolde
0334960911
privacy@scouting.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scouting Nederland Fonds verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deelneemt aan onze diensten en acties en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Je geeft daarmee toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken zoals hier en in de voorwaarden van de actie beschreven.

De diensten en acties van het Scouting Nederland Fonds zijn gericht op personen van 18 jaar en ouder.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Eventueel bij een online actie:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype

Gebruik van persoonsgegevens

Scouting Nederland Fonds verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Informeren over de actie waaraan je deelneemt (bijvoorbeeld uitslag prijsvraag, informatie, bedank-bericht)
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Scouting Nederland Fonds analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Scouting Nederland Fonds verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe en hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scouting Nederland Fonds bewaart gegevens of laat deze bewaren in enkele systemen met bepaalde functionaliteit: Spotler voor het verzenden van e-mails, Mollie voor debiteurenbeheer, een relatiebestand in onze cloud-omgeving en op actie.scouting.nl voor handelingen verbonden met een online actie.

Scouting Nederland Fonds bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens van deelnemers aan acties bewaart het Scouting Nederland Fonds uiterlijk 12 maanden, met als doel binnen die tijd de actie af te ronden en een maximum aantal van vier e-mails te verzenden. Daarna worden de gegevens verwijderd.
 • Donateursgegevens bewaart het Scouting Nederland Fonds zolang je donateur bent. Bij einde donateur zijn worden gegevens nog bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Scouting Nederland Fonds verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor goede afspraken van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Scouting Nederland Fonds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Scouting Nederland Fonds gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Scouting Nederland Fonds en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@scouting.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou daarna om je identiteit te verifiëren. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Scouting Nederland Fonds wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scouting Nederland Fonds neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@scouting.nl.