Headerafbeelding

Risico's in kaart

Kijk binnen je groep, regio of team wie er veel met minderjarigen werkt, op welke momenten en in welk kader. Welke risico’s voorzie je daar en welke maatregelen ga je treffen om jouw Scoutingonderdeel veiliger te maken?

Stel een projectgroep samen

De projectgroep brengt de risico’s in kaart. Het is verstandig om de projectgroep te laten bestaan uit personen die met een verschillende blik kijken naar sociale veiligheid. Bijvoorbeeld ouders, leiding, de vertrouwenspersoon en bestuur.

Risico’s inventariseren

Voor het maken van een risico-inventarisatie kun je gebruik maken van twee werkvormen van inveiligehanden.nl en hun checklist met risicofactoren.

Ook kun je gebruik maken van Power Up Your Game (uitbreiding Sociale Veiligheid). Door het spelen van dit stellingenspel kom je er achter welke onderwerpen meer aandacht nodig hebben.

Plan opstellen

Ga met de verbeterpunten aan de slag die uit de risico-inventarisatie naar voren zijn gekomen. Met de werkvorm “Prioriteiten bepalen” van inveiligehanden.nl kan de projectgroep een korte- en lange termijnplan opstellen.

Ondersteuning