Headerafbeelding

Risico's in kaart

Kijk binnen je groep, regio of team wie er veel met minderjarigen werkt, op welke momenten en in welk kader. Welke risico’s voorzie je daar en welke maatregelen ga je treffen om jouw Scoutingonderdeel veiliger te maken?

Stel een projectgroep samen

De projectgroep brengt de risico’s in kaart. Het is verstandig om de projectgroep te laten bestaan uit personen die met een verschillende blik kijken naar sociale veiligheid. Bijvoorbeeld ouders, leiding, de vertrouwenspersoon en bestuur.

Risico’s inventariseren

Voor het maken van een risico-inventarisatie kun je gebruik maken van twee werkvormen van inveiligehanden.nl en hun checklist met risicofactoren.

Wat kan wel en wat kan niet? En hoe zorg je er met elkaar voor dat je een sociaal veilige omgeving biedt om het Scoutingspel te spelen? Ontdek welke stappen er binnen de groep gezet moeten worden op het gebied van sociale veiligheid door het Power Up Your Game-spel met de sociale veiligheid-uitbreiding te spelen.

Plan opstellen

Ga met de verbeterpunten aan de slag die uit de risico-inventarisatie naar voren zijn gekomen. Met de werkvorm “Prioriteiten bepalen” van inveiligehanden.nl kan de projectgroep een korte- en lange termijnplan opstellen.

Ondersteuning