Headerafbeelding

Waarderingstekens

Scouting Nederland is een jeugd- en jongerenorganisatie waarbij vrijwilligers erg belangrijk zijn. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De vereniging kent een onderscheidingssysteem met meerdere onderscheidingen: waarderingstekens, lustrumtekens, Teken voor Bijzondere Verdienste en Maatschappelijk Inzet, het Vriendschapsteken, het Teken van Moed en het Ereteken. Ook buiten Scouting zijn er manieren om stil te staan bij de inzet van leden of een hele groep. Bijvoorbeeld met een lintje van de koning of een erepenning voor het jubileum van een groep! Hieronder lees je alles over al deze vormen.

Waarderingstekens

Waarderingstekens2.png

De Zilveren Wolf, Gouden Edelhert, Gouden Oehoe en Gouden Vos zijn de opvolgers van de gouden, zilveren en bronzen waarderingstekens van vroeger. Scouting Nederland heeft deze waarderingstekens om haar waardering te laten blijken aan vrijwilligers voor hun jarenlange inzet.

Onderscheidingen

Onderscheidingen.png
 • Teken voor Bijzondere Verdienste: dit teken is bedoeld voor vrijwilligers die zich een korte periode bovengemiddeld in gezet hebben voor Scouting Nederland, bijvoorbeeld voor het ondersteunen van een landelijk, regionaal of lokaal project.
 • Teken van Moed: leden kunnen in bijzondere gevallen van moedig optreden ten dienste van anderen een waarderingsteken ontvangen, dit is het Teken van Moed. Alle leden (jeugd-, kader en buitengewone leden) kunnen hiervoor in aanmerking komen.
 • Teken voor Maatschappelijke Inzet: we verbinden in de samenleving; we vinden samenwerking en diversiteit binnen en buiten Scouting Nederland belangrijk. Een lid dat zich heeft ingezet voor (lokale) maatschappelijke kwesties en hierbij initiator is van de activiteit, kan een Teken voor Maatschappelijke Inzet ontvangen.
 • Vriendschapsteken: Het Vriendschapsteken is een teken dat wordt toegekend voor een bijzondere aan Scouting Nederland bewezen dienst. Dit teken kan uitgereikt worden aan externen, Nederlandse en internationale guides en scouts.
 • Ereteken: het Ereteken is een teken dat gezien kan worden als bedankje voor iemands’ inzet, bijvoorbeeld voor oud-leden van een groep. Het teken heeft verder geen eisen.

Lustrumtekens

Lustrumtekens.png

Daarnaast zijn er lustrumtekens. Lustrumtekens zijn er om het aantal lidmaatschap jaren van een lid van Scouting Nederland te vieren. Het maakt dus niet uit of deze jaren als jeugdlid of als vrijwilliger zijn doorgebracht. Het gaat om de lidmaatschapsjaren bij Scouting Nederland.

Een lustrumteken is een pin of een badge (of beide) die je uit kunt uitreiken aan leden die hiervoor in aanmerking komen op basis van het aantal jaren van hun (jeugd)lidmaatschap. Er zijn tekens voor een lustrum bij een 5-, 10-, 15-, 20-, 25-, 30-, 40- en 50-jarig lidmaatschap. Daarnaast is er een speciaal teken, “scout voor het leven”, voor mensen die 60 jaar of langer lid zijn van Scouting Nederland. De lustrumtekens zijn verkrijgbaar bij de ScoutShop.

Aanvraagprocedure waarderingsteken, onderscheiding of lustrumteken Scouting Nederland

Wil je een waarderingsteken, onderscheiding of lustrumteken aanvragen voor een vrijwilliger in jouw omgeving? Alle informatie daarover lees je op deze pagina. Als je meer wilt lezen over de criteria die gelden bij een aanvraag, dan kun je het Handboek Waarderingstekens Scouting Nederland erop naslaan. In dit handboek staan op de pagina’s 18 tot en met 21 de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen, zodat de beoordelingscommissie de aanvraag goed kan behandelen. Bij het toekennen van een waarderingsteken is het belangrijk dat degene waarvoor het teken wordt aangevraagd 'boven het gemiddelde' heeft gepresteerd. Op de pagina’s 22 tot en met 25 lees je een aantal voorbeelden van wat Scouting Nederland verstaat onder 'boven het gemiddelde' functioneren.

Kosten

De kosten voor de tekens bedragen:

 • Gouden Edelhert: € 30,00
 • Gouden Oehoe: € 27,50
 • Gouden Vos: € 25,00
 • Teken voor Bijzondere Verdienste: € 25,00
 • Teken voor Maatschappelijke Inzet: € 25,00
 • Vriendschapsteken: € 25,00
 • Lustrumteken (badge): € 2,50
 • Lustrumteken (pin): € 3,00
 • Ereteken (badge): € 2,50
 • Ereteken (pin): € 3,00

Het Teken van Moed en de Zilveren Wolf worden betaald door Scouting Nederland.

Regionale tekens

Het staat regio’s vrij om eigen tekens te hebben voor de waardering van leden, kaderleden en buitengewone leden. Regio’s kunnen met eigen tekens een eigen identiteit creëren. Daarnaast hebben deze tekens een speciale betekenis of zijn deze gebaseerd op een langlopende traditie.

Koninklijke onderscheiding

In Nederland wordt ieder jaar een groot aantal koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bovengemiddeld hebben ingezet voor de samenleving. Onder de gedecoreerden, zo noem je iemand die een lintje mag ontvangen, zijn ook altijd veel (oud-)scouts. Dit gebeurt jaarlijks op 26 april, de dag vóór Koningsdag, in het gemeentehuis van de plaats waar de gedecoreerde woont. Diegene wordt dan (meestal) Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een hele titel dus! Ook jij kunt een lintje aanvragen voor een scout uit jouw omgeving. Meer informatie over de aanvraag van een lintje, kun je vinden op lintjes.nl.

Koninklijke erepenning voor je groep

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden uitgereikt aan verenigingen, stichtingen, instellingen en sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Scoutinggroepen die in een bepaald jaar 50, 75 of 100 jaar bestaan, kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Je moet als groep minimaal 50 jaar bestaan en daarna bij elke veelvoud van 25 jaar kan je een aanvraag doen. De doorlooptijd van de behandeling is tussen de 6 en 9 maanden. De aanvraag van de Koninklijke Erepenning loopt via de burgemeester van de statutaire vestigingsplaats. De burgemeester bekijkt of de gewenste gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn bijgevoegd. De voorwaarden voor de aanvraag kan je terugvinden op de website van het Koninklijk Huis.

Aanleiding en totstandkoming waarderingstekens Scouting Nederland

Wil je meer weten over de aanleiding en de totstandkoming van de waarderingstekens? Dat lees je hier!

Criteria waarderingstekens

Op deze pagina vind je meer informatie over de waarderingstekens van Scouti...

Criteria onderscheidingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de onderscheidingen van Scoutin...

Waarderingsteken aanvragen

Op deze pagina vind je meer informatie over de aanvraagprocedure voor de wa...

Aanleiding en totstandkoming nieuwe waarderingstekens

Sinds 2 april 2019 heeft Scouting Nederland een nieuw systeem van waarderin...

Hall of fame waarderingstekens

Scouting Nederland is een jeugd- en jongerenorganisatie waarbij vrijwillige...

Ondersteuning