Headerafbeelding

Activiteitengebieden

In het spelaanbod wordt gewerkt met acht activiteitengebieden. Het werken met activiteitengebieden brengt variatie aan in het programma. Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. De indeling in de acht activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk.

Activiteitengebieden

De acht activiteitengebieden worden hieronder kort uitgelegd. Download hieronder de poster over de activiteitengebieden en de afbeeldingen in hoge resolutie.

UItdagende-Scoutingtechnieken-kl.pngUitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen.
Buitenleven.pngBuitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.
Expressie-kopie.pngExpressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven.
Sportspel.pngSport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.
Identiteit.pngIdentiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je levensovertuiging en de identiteit van je groep.
Samenleving.pngSamenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).
Internationaal.pngInternationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA-JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.
Veilig-gezond.pngVeilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).


Activiteitengebiedenspel

Hoe goed ken je de activiteitengebieden? Aan de hand van een kort spel test je jezelf en jouw mede-leiding of zij de activiteiten bij de goede activiteitengebieden kunnen plaatsen. De progressiematrix geeft het antwoord!

Scoutingspel