Headerafbeelding

Er ontstaat onrust

Na een melding over grensoverschrijdend gedrag of calamiteit kan er onrust ontstaan. Soms blijft het klein, maar het kan ook groter worden en zelfs escaleren. Grensoverschrijdend gedrag of een calamiteit kunnen veel vragen en emoties oproepen bij ouders en kaderleden, maar ook bij jeugdleden zelf. Het is belangrijk dat hier aandacht voor is. De vragen en daarbij horende emoties dienen serieus opgepakt te worden. Waar kan je terecht voor informatie en advies?

Landelijk team Sociale veiligheid en Landelijk team Communicatie

Bij vragen rondom communicatie verwijst Landelijk team Sociale veiligheid (of het LOT) door naar Landelijk team Communicatie. Het Scoutingonderdeel kan samen met een communicatieadviseur van Landelijk team Communicatie een strategie bespreken hoe te communiceren rondom grensoverschrijdend gedrag of calamiteit.

Mail: socialeveiligheid@scouting.nl

Telefoon: 033-4960911 (bij noodsituaties dag en nacht bereikbaar)

Landelijk Opvangteam (LOT)

Heb je als bestuur meer hulp nodig bij de afhandeling van een melding rondom grensoverschrijdend gedrag of een calamiteit (bijvoorbeeld: een ongeval of overlijden) dan kan je een beroep doen op het LOT van Scouting Nederland. Dit team bestaat uit vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers kennen de weg in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Indien nodig verwijzen zij ook door naar andere instanties.

Alleen in overleg met het Team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland of de bereikbaarheidsdienst kan het LOT worden ingeschakeld.

GGD

Heftige gebeurtenissen kunnen hun weerslag hebben op de gezondheid van betrokkenen of zorgen voor maatschappelijke onrust. De GGD kan:

  1. als expertorganisatie advies geven bij ongerustheid over gezondheid of veiligheid;
  2. als crisisorganisatie snel passend hulpaanbod regelen;
  3. als netwerkorganisatie zorgen voor de coördinatie, zodat niemand langs elkaar heen werkt.

Politie

Ook de politie kan adviseren over te nemen stappen wanneer er maatschappelijke onrust is of dreigt te ontstaan. Bel 0900-8844 of neem contact op met de wijkagent.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp heeft een crisisdienst welke dag en nacht bereikbaar is voor ondersteuning bij een ramp of crisis. De crisisdienst is er om (na)zorg te verlenen aan slachtoffers of getuigen in situaties waarin maatschappelijke onrust is, of dreigt te ontstaan.

Ondersteuning