Headerafbeelding

Mentale gezondheid

De mentale gezondheid van veel Nederlandse kinderen en jongeren staat onder druk. De coronaperiode heeft dit probleem versterkt en zichtbaarder gemaakt. Doordat bij Scouting kinderen en jongeren samenkomen en samen met vrienden activiteiten ondernemen, hebben de activiteiten een positief effect op de mentale gezondheid van de leden. Dit wordt ook gezien door andere organisaties, Scouting is onderdeel aan de Jeugdcoalitie die zich buigt over de inzet van vrije tijd om mentaal welzijn te bevorderen en werkt samen met organisaties als MindUS, ministerie en gemeenten die zich inzetten voor mentaal welzijn van jongeren.

Scouting gaat nog een stapje verder dan alleen een fijne tijd en plek bieden om samen activiteiten te ondernemen in de vrije tijd. In het spelaanbod is er aandacht voor onderwerpen die soms lastig bespreekbaar zijn maar wel spelen onder jongeren. Denk aan armoede, het overlijden van een familielid of eenzaamheid.