Headerafbeelding

Gemeenteraadsverkiezingen

Werken aan een goede relatie met je gemeente is een continu proces, maar tijdens de periode van verkiezingen is er een extra aanleiding om daar meer aandacht aan te besteden. De periode voor de verkiezingen is hét moment om als Scoutinggroep in te spelen op gemeentebeleid, een bestaande lobby te intensiveren of een actieve lobby te starten. De coronapandemie heeft laten zien dat georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en sociale activiteiten voor jongeren geen luxe zijn, maar essentieel voor hun fysieke en mentale gezondheid en voor hun ontwikkeling zijn. Scouting levert hier een belangrijke bijdrage aan. Juist tijdens de periodes van lockdowns heeft Scouting laten zien op een creatieve manier, ondanks de beperkingen, het verschil te maken in het leven van jongeren. We roepen op om deze aandacht voor positief jeugdbeleid en het belang van Scoutingactiviteiten ook in de toekomst verder door te zetten, omdat we hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan onze jeugd en de samenleving.

Gemeenteraadsverkiezingen

Het is van belang om voor de gemeenteraadsverkiezingen op een goede manier aan te haken bij de politieke partijen. De volgende tips kunnen je daarbij helpen:

  • Benader partijen actief om je Scoutinggroep zichtbaar te maken. De tijd om in actie te komen is dus nu! Laat je bij de politieke partijen uitnodigen en presenteer Scouting samen met de andere Scoutinggroepen uit je gemeente.
  • Nodig een ambtenaar of wethouder uit bij een bijzondere bijeenkomst van je Scoutinggroep.
  • Zorg dat je positief zichtbaar bent in de media met succesverhalen en vraagstukken. Het liefst samen met alle Scoutinggroepen in je gemeente.

Scouting heeft een position paper geschreven waarin de belangrijkste punten voor Scouting naar voren komen. Deze kan je uiteraard gebruiken bij de lobby in jouw gemeente. Deze en nog meer tips vind je op de pagina Wat vertel je de gemeente?

NOV

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de netwerk- en belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek en overheid. Scouting is een partner van NOV. Speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft NOV een toolkit gemaakt waarin vooral het vrijwilligerswerk centraal staat. Je vind hem hier.

In contact met de gemeente

Je begrijpt dat het belangrijk is om een goede band op te bouwen met je gemeente, maar hoe pak je dit aan? Als je weet wat er speelt en wie welke beslissingen neemt bij de gemeente, is het gemakkelijker om de juiste persoon te vinden als je vragen hebt of als zich een probleem voordoet. De gemeente zal ook sneller rekening willen houden met Scouting bij het maken van beleid, als ze weten wat Scoutinggroepen doen en wat hun gezamenlijke wensen zijn. Alle informatie over hoe je in contact komt met je gemeente lees je op deze pagina.

Positief jeugdbeleid

Samen met andere jeugdorganisaties strijd Scouting Nederland voor meer aandacht voor positief jeugdbeleid. De afgelopen jaren zien we dat veel lokaal jeugdbeleid zich richt op kinderen en jongeren met problemen. Hiermee vergeten we dat alle jeugd in Nederland het recht heeft op een plezierige vrijetijdsbesteding en onze verenigingen daarvoor erkenning en ondersteuning verdienen. Om dat duidelijk te maken aan de gemeente, kan je een werkbezoek organiseren. Meer weten? Lees het op deze pagina.

Ondersteuning