Headerafbeelding

Bespreekbaar maken

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in je groep en of regio. Het is belangrijk om sociale veiligheid bespreekbaar te maken. Dit kan op verschillende manieren.

Organiseer een thema-avond

Een thema-avond kan een mooi middel zijn om uit te leggen wat jullie als Scoutinggroep doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook geeft het de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het wegnemen van onduidelijkheden. Voorbeeld thema-avonden:

  • Sociale veiligheid op Kamp
    Tijdens deze bijeenkomst kunnen genodigden geïnformeerd worden over wat je tijdens kamp doet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Bespreek: omgangsregels, gedragscode, vier-ogenprincipe, tekencontrole, heimwee/troosten etc.
  • De vertrouwenspersoon
    Tijdens deze bijeenkomst kan het bestuur uitleggen waarom de Scoutinggroep een vertrouwenspersoon heeft. Ook kan de vertrouwenspersoon zich voorstellen, uitleggen met wat voor soort kwesties je terecht kan en aangeven hoe hij/zij benaderbaar is.
  • Gedragscode
    Bespreek de gedragscode en hoe je dit in de praktijk terugziet komen tijdens Scoutingactiviteiten. Gebruik hier eventueel een van de werkvormen/methodieken voor die terug te vinden zijn op deze website.

Ga het gesprek aan

Praat binnen je speltak, bestuur, teamleiding en vrijwilligers over sociale veiligheid. Door te praten over sociale veiligheid zorg je er voor dat het onderwerp meer gaat leven. Hierdoor wordt het ook makkelijker om ongewenste situaties te bespreken. Zorg altijd voor een veilige omgeving waarin met respect voor elkaar wordt gereageerd. Er zijn verschillende werkvormen en methoden beschikbaar.

Train je vrijwilligers

Vrijwilligers moeten weten hoe ze op een veilige manier met minderjarigen om kunnen gaan; waar liggen de grenzen in het contact en wat moeten ze doen wanneer ze grensoverschrijdend gedrag signaleren in de organisatie? Beide onderwerpen zijn onderdeel van het opleidingstraject / de kwalificatie van leiding binnen Scouting Academy, module 10a en 10b.

Activiteitenbank

Door het spelen van een spel kan een thema/onderwerp op een speelse manier bespreekbaar worden gemaakt en bij zowel jeugd- als kaderleden bewustwording worden gecreëerd. Ook lastige onderwerpen lenen zich hiervoor. Denk aan: pesten, alcohol & drugs, vooroordelen en seksualiteit. Spelsuggesties met betrekking tot sociale veiligheid zijn te vinden op de activiteitenbank van Scouting Nederland.

Informeer betrokkenen

Betrek vrijwilligers, ouders, jeugdleden en eventuele andere betrokkenen bij concrete stappen die gezet worden om de groep sociaal veiliger te maken. Dit kan zowel voorafgaand aan besluitvorming als tijdens de implementatie van de stappen.

Informatie via de website

Zorg er voor dat informatie over sociale veiligheid binnen je Scoutinggroep en of regio goed te vinden is op de eigen website. Vermeld duidelijk wat je doet om de groep sociaal veilig te maken en behouden. Denk bijvoorbeeld aan het benoemen en verwijzen naar de gedragscode van Scouting Nederland, het aannamebeleid van nieuwe vrijwilligers, het VOG beleid en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon. Ook kan je aangeven wat jullie doen om incidenten op te lossen. Door deze informatie te plaatsen op de website laat je zien dat je sociale veiligheid serieus neemt!

Ondersteuning