Headerafbeelding

Wachtschepen

Een flink aantal waterscoutinggroepen beschikt over een wachtschip. Op deze pagina's vind je nautisch en technische zaken als het gaat om het varen met een wachtschip. De commissie wachtschepen kan je helpen met allerhande vragen op technisch, nautisch en wettelijk gebied.

Keuringen

Om te mogen blijven varen moet een wachtschip voldoen aan bepaalde eisen en met enige regelmaat hierop gekeurd worden:

  • Wettelijke keuring voor een Communautair Binnenvaart Certificaat voor binnenschepen (CBB) (voor wachtschepen van 20 m en langer), door de overheid gedelegeerd naar Register Holland, met een frequentie van 1x per 7 jaar tenzij in de tussentijd een grote verbouwing heeft plaatsgevonden (nieuwe motor, verlenging/inkorting). Dit is een droge keuring, waarvoor het schip dus op de werf moet liggen. Het certificaat is 7 jaar geldig.
  • Vlakdiktekeuring, is verplicht. Dit is een droge keuring, waarvoor het schip dus op de werf moet liggen.
  • Veiligheidskeuring, door Scouting Nederland gedelegeerd aan de Wachtschepencommissie en haar keurmeesters, met een frequentie van 2x per 7 jaar, 1 maal droog mag ook nat en 1 maal nat waarbij de natte keuring binnen 3 jaar van de droge keuring moet plaatsvinden. De droge keuring wordt normaliter gecombineerd met het CBB of vlakdiktekeuring, waarbij het vlakdikte-rapport als input/basis dient voor zowel het CBB als Scoutingkeuring.

Registratie

In Scouts Online is onder 'schepen' een SI-nummer-veld toegevoegd om de wettelijke keuring van het wachtschip te registreren als deze is gekeurd. Deze keuring is sinds 2018 verplicht voor alle schepen van een bepaalde maat en inhoud. Groepen met een wachtschip die reeds een definitief SI-nummer hebben omdat hun schip CBB gekeurd is, worden opgeroepen om hun CBB-keuring door te geven aan het Team wachtschepen, zodat de gegevensbeheerder dit kan verwerken.

Wachtschip laten keuren

Team wachtschepen kan zorg dragen voor keuring van wachtschepen. Mail je verzoek naar Team wachtschepen. Meer informatie over de keuringseisen vind je hier. 

Keuringsrayons

De verschillende admiraliteiten zijn opgedeeld in 3 keuringsrayons: Noord, Midden en Zuid. Op deze pagina kun je zien welke regionale admiraliteit en welke wachtschepen onder welk rayon vallen. 

Wachtschependagen

Regelmatig worden er landelijke wachtschependagen gehouden. Het doel van deze dagen is elkaar te informeren over actuele onderwerpen rondom de wachtschepen en het gebruik bij waterscouting. Vaak wordt er een interactief programma gemaakt waarin een combinatie van informatie verstrekken en uitwisseling wordt gezocht. Wil je weten wanneer de volgende wachtschependag is kijk dan bij evenementenkalender.  Zoek je de stukken van de wachtschependagen, ga dan naar wachtschependagen onder aan deze pagina.

Vaarbevoegdheidsbewijzen wachtschepen

Varen met je eigen Scouting wachtschip is het mooiste wat er is. Echter zijn er hier diverse wettelijke bepalingen voor. Ook Scouting stelt eisen aan het schip als er met leden gevaren gaat worden, het certificaat Scouting wachtschepen. Bekijk op de pagina 'Vaarbevoegdheidsbewijzen wachtschepen' voor meer informatie.

Wachtschepen

20180711_210344.jpg
20180712_212659.jpg
01012011801.jpg
22032011557.jpg
01072012696.jpg
27102012943.jpg
27102012940.jpg
De-steur.jpg
27102012937.jpg

Organisatie Wachtschepencommissie

Contact

Heb je vragen? Stuur een mail naar teamwachtschepen@scouting.nl.

Keuringen

Om te mogen blijven varen moet een wachtschip voldoen aan bepaalde eisen en...

Team wachtschepen

Team wachtschepen is onderdeel van de technische commissie van landelijk wa...

Wachtschependagen

Regelmatig worden er landelijke wachtschependagen gehouden. Het doel van de...

Ondersteuning