Headerafbeelding

Wachtschepen

Een flink aantal waterscoutinggroepen beschikt over een wachtschip. Op deze pagina's vind je nautisch en technische zaken als het gaat om het varen met een wachtschip. De commissie wachtschepen kan je helpen met allerhande vragen op technisch, nautisch en wettelijk gebied.

Keuringen

Om te mogen blijven varen moet een wachtschip voldoen aan bepaalde eisen en met enige regelmaat hierop gekeurd worden:

  • Wettelijke keuring voor een Communautair Binnenvaart Certificaat voor binnenschepen (CBB) (voor wachtschepen van 20 m en langer), door de overheid gedelegeerd naar Register Holland, met een frequentie van 1x per 7 jaar tenzij in de tussentijd een grote verbouwing heeft plaatsgevonden (nieuwe motor, verlenging/inkorting). Dit is een droge keuring, waarvoor het schip dus op de werf moet liggen. Het certificaat is 7 jaar geldig.
  • Vlakdiktekeuring, is verplicht. Dit is een droge keuring, waarvoor het schip dus op de werf moet liggen.
  • Veiligheidskeuring, door Scouting Nederland gedelegeerd aan de Wachtschepencommissie en haar keurmeesters, met een frequentie van 2x per 7 jaar, 1 maal droog mag ook nat en 1 maal nat waarbij de natte keuring binnen 3 jaar van de droge keuring moet plaatsvinden. De droge keuring wordt normaliter gecombineerd met het CBB of vlakdiktekeuring, waarbij het vlakdikte-rapport als input/basis dient voor zowel het CBB als Scoutingkeuring.
  • Eisen aan binnenvaartschepen (Rijksoverheid).

Registratie

In Scouts Online is onder 'schepen' een SI-nummer-veld toegevoegd om de wettelijke keuring van het wachtschip te registreren als deze is gekeurd. Deze keuring is sinds 2018 verplicht voor alle schepen van een bepaalde maat en inhoud. Groepen met een wachtschip die reeds een definitief SI-nummer hebben omdat hun schip CBB gekeurd is, worden opgeroepen om hun CBB-keuring door te geven aan het team wachtschepen, zodat de gegevensbeheerder dit kan verwerken.

Wachtschip laten keuren

Team wachtschepen kan zorg dragen voor keuring van wachtschepen. Mail je verzoek naar Team wachtschepen. Meer informatie over de keuringseisen vind je hier. 

Keuringsrayons

De verschillende admiraliteiten zijn opgedeeld in 3 keuringsrayons: Noord, Midden en Zuid. Op deze pagina kun je zien welke regionale admiraliteit en welke wachtschepen onder welk rayon vallen. 

Organisatie Team wachtschepen

Voor informatie over het team wachtschepen, klik hier. 

Keuringen

Om te mogen blijven varen moet een wachtschip voldoen aan bepaalde eisen en...

Team wachtschepen

Team wachtschepen is onderdeel van de technische commissie van landelijk wa...

Ondersteuning