Headerafbeelding

Kwalificatie Slepen

Slepen met meer dan een vlet vraagt om deskundigheid. Er komen verschillende technieken kijken bij slepen zoals: manoeuvres, reglementen, veiligheid, alsook het voorbereiden van een lange (zomerkamp) tocht. Om hierin deskundig te worden kan een sleeptraining worden gevolgd, die door een aantal admiraliteiten wordt aangeboden: Je leert dan in de praktijk allerlei facetten van het slepen van meerdere boten. In de Nautisch Technische Richtlijnen van Scouting Nederland staat wanneer deze kwalificatie gewenst is.

CWO Slepen

Deze module kan als optie worden behaald door de houder van de kwalificatie Sloep Motorvlet (CWO III). Voor de allround Schipper (CWO IV) geldt dat deze module met succes moet zijn gevolgd.
De module wordt gegeven door of onder auspiciën van een Instructeur niveau 4 en wordt beoordeeld door een Instructeur niveau 4*.
Je kan starten met de module als je in bezit bent van diploma CWO SMV-Dagschipper (II) of van diploma Motorjacht-Bemanning (I). De module kan pas geregistreerd worden bij CWO als onderdeel van je diploma SMV All Round Schipper.

Eisen CWO Slepen

De eisen die horen bij het CWO diploma Slepen zijn op verzoek van CWO door Scouting samengesteld en opgenomen in het handboek CWO-SMV.
De eisen zijn tevens de hoofdstukken in het Handboek Slepen Scouting Nederland V1 0 Juli 2023.

 1. Slepend schip
  Doel: Kent de eigenschappen, uitrusting en vaargedrag van het slepend schip en regelgeving ten aanzien van het slepen en weet deze toe te passen.
 2. Sleepvaardigheid
  Doel: Heeft vaardigheid in het (de)formeren, besturen van sleepformaties van meerdere kleine schepen en het doorvaren van engtes.
 3. Bijzondere sleepmanoeuvres
  Doel: Kent en weet de manoeuvres met een sleep van meerdere kleine schepen toe te passen bij aanleggen en wegvaren bij diverse windrichtingen, hoe te handelen in een sluis en een sleep over te nemen.
 4. Veiligheid
  Doel: Kent en past de juiste voorbereiding voor het slepen toe, kan een MOB-manoeuvre met een sleep uitvoeren, een noodstop te maken en efficiënte communicatie tussen sleper en gesleepte schepen toe te passen.

Leren Slepen

Bij Scouting Academy kennen we een aantal uitgangspunten als het gaat over verkrijgen van vaardigheden/competenties: niet ‘dubbelop’ leren, leren in je eigen tempo en leren op je eigen manier. Voor de kwalificatie Slepen gelden deze uitgangspunten ook. Je kunt op allerlei manieren leren slepen: in de praktijk bij je eigen groep, middels een training van de admiraliteit/ landelijk of misschien leer je slepen buiten Scouting.
Uiteindelijk gaat het erom dat jij op een verantwoorde wijze veilig kunt slepen en de daarbij behorende eisen in de praktijk kunt laten zien aan degene die ze beoordeelt.

De training kan gevolgd worden vanaf 16 jaar, Klein Vaarbewijs 1 & 2 is aanbevolen maar niet noodzakelijk. Als vereiste voor deelname aan de training is de kwalificatie CWO Sloep/Motorvlet Schipper of Motorjacht Dagschipper; dit om ervoor te zorgen dat er al kennis is met het varen met slepers. De training Slepen is geen training die leidt tot het diploma CWO-SMV zelf. Om het diploma SMV te halen, zijn er andere opties zoals leren op de eigen groep, binnen de admiraliteit, o.i.d.

Beoordelen/praktijkexamen

De module Slepen kan bij Scouting worden behaald door deelname aan een in Scouts Online geregistreerde sleeptraining die wordt verzorgd door de admiraliteit. Deelname aan de training kan alleen bij het in bezit hebben van de basis CWO kwalificatie SMV III De gekwalificeerde instructeur zorgt voor de registratie bij CWO en Scouts Online.

Registratie kwalificatie Slepen

De kwalificaties die je bij Scouting kan registreren, worden beheerd door het Landelijk team Scouting Academy. Je kunt ze vinden op de kwalificatieposter en in Scouts Online onder de kwalificatiewijzer.
Na volledige deelname aan de Sleeptraining, zal de kwalificatie worden geregistreerd in Scouts Online. Het kwalificatieteken Slepen is te koop bij de ScoutShop.

slepen.png


De planning van de sleeptraining wordt in Scouts Online bekend gemaakt. Na inschrijving in Scouts Online en betaling van de cursusgelden kan de cursist deelnemen aan het weekend. Hierbij is het wenselijk dat de cursist zelf ook materiaal kan meenemen (sleper en/of vletten).

Contact

Landelijk team Slepen is bereikbaar per e-mail: scoutingacademy@scouting.nl.