Headerafbeelding

Juridische zaken

Landelijk team Juridische zaken van Scouting Nederland is samen met het Kennisnetwerk de plek waar je terecht kunt met allerlei vragen op juridisch gebied, conflicten en sociale veiligheid.

Bij Landelijk team Juridische zaken van Scouting Nederland kun je terecht met vragen over het oprichten, opheffen of fuseren van groepen, vernieuwing van de statuten of van je groep. Contact opnemen kan via juridischezaken@scouting.nl of via het landelijk servicecentrum.

Voor overige vragen op juridisch gebied kun je terecht bij het vrijwilligers Team Juridische zaken van het Kennisnetwerk

Sociale veiligheid

Uiteraard kun je bij Juridische zaken ook terecht met vragen op gebied van sociale veiligheid en vertrouwelijke vragen. Meer informatie over bijvoorbeeld calamiteiten en het landelijk opvangteam vind je hier.

Conflicten en geschillen

Waar mensen samenwerken, ontstaan soms conflicten. Wanneer je daar niet zelf uit komt, kan het helpen om een onafhankelijke derde in te schakelen die bij het conflict kan bemiddelen of een uitspraak kan doen. Voor behandeling van geschillen heeft Scouting Nederland een bemiddelingsteam, een geschillencommissie en een commissie van beroep. Deze commissies zijn ook te bereiken via Landelijk team Juridische zaken op het landelijk servicecentrum. Klik hier voor meer informatie.

Huishoudelijk reglement

Binnen een vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als h...

Stichtingen en verenigingen

Om de formele structuur van Scoutingonderdelen goed te regelen zijn ze in v...

Privacywetgeving

Binnen Scouting wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld vo...

Gebruik van foto's en video's

Regelmatig komt het voor dat binnen Scouting foto’s worden gemaakt van Scou...

Ondersteuning