Headerafbeelding

Bestuursontwikkeling

De rol van het groepsbestuur heeft grote invloed op de kwaliteit van de groep. In groepen waar het bestuur hoger gewaardeerd wordt, is ook de motivatie bij leiding hoger en wordt gezamenlijk meer bereikt. Een goed draaiende groep heeft een slagvaardig bestuur, dat weet wat van een modern bestuur wordt verwacht. Het traject bestuursontwikkeling biedt groeps- en regiobesturen de mogelijkheid om zich - samen met andere besturen - te ontwikkelen.

STER(ke) besturen

Met een traject bestuursontwikkeling gaan besturen in vier dagdelen aan de slag om door te groeien naar proactieve STER-besturen. Tijdens deze dagdelen wordt nagedacht over de rol, taken en verantwoordelijkheden aan de hand van praktische en relevante thema’s. Interactie met andere besturen zorgt voor verdieping. Besturen kiezen steeds hun eigen actiepunten. Lees hieronder praktische informatie. Dit traject is nuttig voor groeps- of regiobesturen met veel nieuwe leden, maar ook voor bestaande besturen die willen kijken of ze het als team goed doen of juist met elkaar willen kijken naar de toekomst. Bekijk hierboven de ervaringen van deelnemers, of download de informatie over het traject hieronder.

Heeft jouw groep of regio interesse in deelname? Informeer bij je regiobestuur naar de mogelijkheden of mail naar sterbesturen@scouting.nl.

STER-bestuur-blad-klein.jpg

Landelijk traject Bestuursontwikkeling

De bestuurskwaliteit is een belangrijke succesfactor in groepen en regio’s. Bestuursontwikkeling is een beproefde Scoutingmethodiek waarmee groepsbesturen hun bestuurskracht versterken. Dat doe je samen met andere besturen in je regio. Dat is de oorspronkelijke gedachte. Maar niet elke regio biedt een traject Bestuursontwikkeling aan. Sinds 2022 startten we daarom een landelijk traject. Lees hieronder meer informatie over dit landelijke traject.

  • Voor enthousiaste groepsbesturen die willen groeien! Én die vallen onder regio’s die het traject Bestuursontwikkeling nu niet aanbieden. Voor jonge besturen of een meer ervaren groepsbestuur. Het gaat erom dat je bestuur in de spiegel wil kijken en de blik wil richten op de toekomst. Bij voorkeur neemt het hele bestuur deel, maar in elk geval minimaal 3 leden.

  • In vier maanden tijd ontwikkel je je tot een STER(k)-bestuur. Tijdens de zeer interactieve bijeenkomsten (ja, ook online!) leer je met en van elkaar. Je deel je ervaringen met andere besturen. Je bespreekt de specifieke rol, taken en verantwoordelijkheden van een groepsbestuur aan de hand van praktische en relevante thema’s. Best practices en intervisie zorgen voor veel inspiratie. Tussen de bijeenkomsten zit je niet stil. Elk bestuur kiest eigen actiepunten om de bestuurskracht te ontwikkelen. Daar ga je mee aan de slag. Twee ervaren bestuurscoaches uit het landelijke netwerk begeleiden het gehele traject.

Bestuursontwikkeling ook in jouw regio?

Heb je als regiobestuur de wens om bestuursontwikkeling aan te bieden aan groepsbesturen? Of wil je dit juist voor je regiobestuur? Meld je rechtstreeks bij sterbesturen@scouting.nl en download Projecttoelichting bestuursontwikkeling hierboven met informatie over de organisatie en bestuurscoaches.

Interesse in functie bestuurscoach?

Bestuurscoaches zorgen ervoor dat er een klimaat ontstaat waarin deelnemers bereid zijn om van én met elkaar te leren en dat in de praktijk toe te passen. Ook dagen ze besturen uit tot focus op de belangrijkste actiepunten. Bekijk de video voor bestuurscoaches hieronder en download het functieprofiel onderaan de pagina.

Bestuursnetwerk en besturencafé

Actieve besturennetwerken ontstaan in een regio, na een traject bestuursontwikkeling. Groep- en regiobesturen zijn hierin samen actief rondom actuele thema's, die voor de besturen relevant zijn. Vooral het delen van kennis en ervaring blijkt voor alle besturen een succesfactor.
Bestuurscoaches en regiobestuur zorgen voor de stimulans van dit netwerk. Zo bekijkt elk bestuur ontwikkelingen en blijven besturen 'toekomstproof". Wil je meer informatie? Mail dan naar sterbesturen@scouting.nl.

Training voor bestuurscoaches

Jaarlijks organiseren we in Leusden een inwerkdag voor nieuwe bestuurscoaches van 10.00 tot 16:00 uur. Tijdens deze dag staan kennismaking, de inhoud van bestuursontwikkeling, de coachende rol en de voorbereiding op de eerste bijeenkomst met de besturen centraal.
Tijdens de inwerkworkshop schakelen we tussen inhoud en vorm en stellen we steeds drie vragen: waar gaat het over? Hoe kun je het overbrengen? Wat past het beste bij jou? De laatste vraag is belangrijk, want iedere coach heeft zijn eigen aanpak. Daarom timmeren we het inwerken niet dicht, maar gaan we met elkaar aan de slag over manieren van werken die én aansluiten bij het doel van het traject, de vraag van de deelnemers én bij wat jou als coach het beste ligt.

Als bestuurscoach leer je het traject bestuursontwikkeling aan te bieden en te begeleiden in je regio. Dit traject voor groepsbesturen bestaat uit vier dagdelen, met vier tot zes groepsbesturen in de eigen regio. Bestuurscoaches zijn enthousiaste en inspirerende regiobestuursleden, regiocoaches of trainers die met groepsbesturen willen werken aan het versterken van hun bestuurskracht. De coaches zorgen ervoor dat er een klimaat ontstaat waarin de deelnemers bereid en in staat zijn om van én met elkaar te leren en het geleerde direct in de praktijk toe te passen.

Alle materialen die we tijdens de inwerkworkshop behandelen, zijn of komen digitaal beschikbaar en zijn vrij te gebruiken. Aan de inwerkworkshop zijn geen kosten verbonden, behalve je eigen reiskosten. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Heb je interesse om mee te doen? Neem dan contact op met het team bestuursontwikkeling (mail naar sterbesturen@scouting.nl).

Ondersteuning