Headerafbeelding

Bestuursontwikkeling

De rol van het bestuur heeft grote invloed op de kwaliteit van de groep, regio, admiraliteit of labelterrein. In groepen waar het bestuur hoger gewaardeerd wordt, is ook de motivatie bij de vrijwilligers hoger en wordt gezamenlijk meer bereikt. Een goed draaiende Scoutingorganisatie heeft een slagvaardig bestuur, dat weet wat van een modern bestuur wordt verwacht. Het traject bestuursontwikkeling biedt groeps- en regio/admiraliteits besturen de mogelijkheid om zich - samen met andere besturen - te ontwikkelen.

STER(ke) besturen

Met een traject bestuursontwikkeling gaan besturen in vier of vijf dagdelen aan de slag om door te groeien naar proactieve STER-besturen. Tijdens deze dagdelen wordt nagedacht over de rol, taken en verantwoordelijkheden aan de hand van praktische en relevante thema’s. Interactie met andere besturen zorgt voor verdieping. Besturen kiezen steeds hun eigen actiepunten. Lees hieronder praktische informatie. Dit traject is nuttig voor groeps- of regio/admiraliteitsbesturen met veel nieuwe leden, maar ook voor bestaande besturen die willen kijken of ze het als team goed doen of juist met elkaar willen kijken naar de toekomst. Bekijk hierboven de ervaringen van deelnemers, of download de informatie over het traject hieronder.

Heeft jouw groep of regio interesse in deelname? Informeer bij je regiobestuur naar de mogelijkheden of mail naar sterbesturen@scouting.nl.

STER-bestuur-blad-klein.jpg

Landelijk traject Bestuursontwikkeling

De bestuurskwaliteit is een belangrijke succesfactor in groepen, regio’s en admiraliteiten. Bestuursontwikkeling is een beproefde Scoutingmethodiek waarmee groepsbesturen hun bestuurskracht versterken. Dat doe je samen met andere besturen in jou omgeving. Dat is de oorspronkelijke gedachte. Maar niet elke regio biedt een traject Bestuursontwikkeling aan. Sinds 2022 zijn we daarom een landelijk traject gestart. Lees hieronder meer informatie over dit landelijke traject.

 • Voor enthousiaste groepsbesturen die willen groeien! Én die vallen onder regio’s die het traject Bestuursontwikkeling nu niet aanbieden. Voor jonge besturen of een meer ervaren groepsbestuur. Het gaat erom dat je bestuur in de spiegel wil kijken en de blik wil richten op de toekomst. Bij voorkeur neemt het hele bestuur deel, maar in elk geval minimaal 3 leden.

 • In vier maanden tijd ontwikkel je je tot een STER(k)-bestuur. Tijdens de zeer interactieve bijeenkomsten (ja, ook online!) leer je met en van elkaar. Je deel je ervaringen met andere besturen. Je bespreekt de specifieke rol, taken en verantwoordelijkheden van een groepsbestuur aan de hand van praktische en relevante thema’s. Best practices en intervisie zorgen voor veel inspiratie. Tussen de bijeenkomsten zit je niet stil. Elk bestuur kiest eigen actiepunten om de bestuurskracht te ontwikkelen. Daar ga je mee aan de slag. Twee ervaren bestuurscoaches uit het landelijke netwerk begeleiden het gehele traject.

 • Voor het najaar 2024 zijn één nieuw traject gepland. Het landelijk traject bestaat uit een fysieke start- en eindbijeenkomst in Zeewolde (mochten er veel deelnemers uit een bepaalde streek komen dan kan ook daar een fysieke locatie worden gezocht). Er tussenin zitten drie online bijeenkomsten. De data van de trajecten zij gepland maar kunnen in overleg met de besturen en bestuurscoaches de besproken worden. De kosten voor deelname aan het traject bedragen €32,50 per bestuur. Interesse? Schrijf je in via de knop hieronder.

  Traject BONJ24-3

  zaterdag 14-09 (fysiek 14.00 - 17.00 uur)
  woensdag 9-10 (online 19.30 - 21.30 uur)
  woensdag 13-11 (online 19.30 - 21.30 uur)
  woensdag 11-12 (online19.30 - 21.30 uur)
  zaterdag 18-01 (fysiek 14.00 - 17.00 uur)


Landelijk traject voor Regio- en Admiraliteitsbesturen 2024

In 2024 er ook een landelijk traject voor Regio- en Admiraliteitsbesturen gepland. Dit landelijk traject bestaat eveneens uit een fysieke start- en eindbijeenkomst in Zeewolde (mochten er veel deelnemers uit een bepaalde streek komen dan kan ook daar een fysieke locatie worden gezocht). Er tussenin zitten drie online bijeenkomsten. De data van de trajecten zij gepland maar kunnen in overleg met de besturen en bestuurscoaches de besproken worden. De kosten voor deelname aan het traject bedragen €32,50 per bestuur. Interesse? Stuur een mailtje via de knop hieronder.

Dit traject is vooral voor regio's en interregionale admiraliteiten bedoelt die net beginnen, aan de vooravond van de statutaire oprichting van hun vereniging staan of waarvan het bestuur wel een boost kan gebruiken. 

Door deel te nemen aan dit traject zijn jullie instaat om strategie, structuur en cultuur in balans te brengen in jullie regio of admiraliteit. Daarnaast maken jullie kennis met de rollen van sterbesturen en werken jullie aan teamfactor in jullie bestuur. Op verzoek kan een extra online bijeenkomst toegevoegd worden over de structuur van Scouting Nederland en de rol en functie van de regio's en admiraliteiten in deze structuur. Op deze manier komen alle aspecten rondom de regio- of interregionale admiraliteitsvereniging aan de orde.

Interesse? Geef je op met de knop hieronder.

Landelijk traject voor Regio's en Admiraliteitsbesturen BOREGIO24

zaterdag 14-09-2024 (fysiek 9.30-12.30 uur)
dinsdag 8-10-2024 (online 19.30 - 21.30 uur)
dinsdag 12-11-2024 (online 19.30 - 21.30 uur)
dinsdag 10-12-2024 (online 19.30 - 21.30 uur)
zaterdag 18-01-2025 (fysiek 09.30 - 12.30 uur)

Bestuursontwikkeling aanbieden in jouw regio?

Heb je als regio de wens om bestuursontwikkeling aan te bieden aan groepsbesturen? Meld je rechtstreeks bij sterbesturen@scouting.nl We gaan dan samen met je onderzoeken hoe we binnen jouw regio bestuursontwikkeling op de kaart kunnen krijgen. We zoeken samen naar geïnteresseerde potentiele bestuurscoaches.

Interesse in de rol van bestuurscoach?

Bestuurscoaches zorgen ervoor dat er een klimaat ontstaat waarin deelnemers bereid zijn om van én met elkaar te leren en dat in de praktijk toe te passen. Ook dagen ze besturen uit tot focus op de belangrijkste actiepunten. Bekijk de video voor bestuurscoaches hieronder en download het functieprofiel op deze pagina. Als bestuurscoach is het fijn als je affiniteit hebt met besturen, bijvoorbeeld doordat je in een bestuur zit of hebt gezeten. Daarnaast is kennis over groepsdynamiek en verandermanagement een pré. 

Opleidingsdag bestuurscoaching

Een keer per jaar bieden we een opleidingsdag bestuurscoaching aan. Deze dag is voor nieuwsgierige Scouts die overwegen om iets met bestuurscoachen te willen gaan doen. Maar ook voor nieuwe bestuurscoaches of ervaren bestuurscoaches die het fijn vinden om eens per jaar iets aan hun eigen ontwikkeling te doen.  Tijdens deze dag staan we stil bij de visie op besturen van Scouting Nederland, leer je methodiek kennen, verdiepen we doormiddel van workshops en nemen we de actuele thema's uit besturenland door.

Tijdens de inwerkworkshop op de opleidingsdag schakelen we tussen inhoud en vorm en stellen we steeds drie vragen: waar gaat het over? Hoe kun je het overbrengen? Wat past het beste bij jou? De laatste vraag is belangrijk, want iedere coach heeft zijn eigen aanpak. Daarom timmeren we het inwerken niet dicht, maar gaan we met elkaar aan de slag over manieren van werken die én aansluiten bij het doel van het traject, de vraag van de deelnemers én bij wat jou als coach het beste ligt.

Als bestuurscoach leer je het traject bestuursontwikkeling aan te bieden en te begeleiden in je regio. Dit traject voor groepsbesturen bestaat uit vier dagdelen, met vier tot zes groepsbesturen in de eigen regio. Bestuurscoaches zijn enthousiaste en inspirerende (regio)bestuursleden, regiocoaches of trainers die met groepsbesturen willen werken aan het versterken van hun bestuurskracht. De coaches zorgen ervoor dat er een klimaat ontstaat waarin de deelnemers bereid en in staat zijn om van én met elkaar te leren en het geleerde direct in de praktijk toe te passen.

Alle materialen die we tijdens de opleidingsdag behandelen, zijn digitaal beschikbaar en zijn vrij te gebruiken. Aan de opleidingsdag zijn geen kosten verbonden, behalve je eigen reiskosten. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Datum Opleidingsdag bestuurscoaching

De opleidingsdag op 20 april 2024 van 10-17 uur. Wil je mee doen stuur dan een mailtje naar sterbesturen@scouting.nl We zullen in overleg een locatie prikken die het meest gunstig is voor de deelnemers. 

Bestuursnetwerk en besturencafé

Actieve besturennetwerken ontstaan in een regio, na een traject bestuursontwikkeling. Groep- en regio/admiraliteitsbesturen zijn hierin samen actief rondom actuele thema's, die voor de besturen relevant zijn. Vooral het delen van kennis en ervaring blijkt voor alle besturen een succesfactor.
Bestuurscoaches en regiobestuur zorgen voor de stimulans van dit netwerk. Zo bekijkt elk bestuur ontwikkelingen en blijven besturen 'toekomstproof". Wil je meer informatie? Mail dan naar sterbesturen@scouting.nl.

Ondersteuning