Headerafbeelding

Managementinformatie (MIS)

Via de managementinformatie in Scouts Online zijn verschillende overzichten en grafieken te bekijken die te maken hebben met o.a. het verloop van het aantal jeugd- en kaderleden in de groep. Daarnaast is er ook managementinformatie te raadplegen met betrekking tot kwalificaties van kaderleden. De overzichten spreken voor zich en zijn allen voorzien van een toelichting. Mochten er specifieke vragen zijn naast de management informatie in sol is er een specifiek team dat ondersteuning kan bieden. Dit team is te bereiken via dataexplorers@scouting.nl.

Ondersteuning