Headerafbeelding

Toolkit landelijke raad

Welkom bij deze praktische wegwijzer boordevol informatie en tips om je te helpen bij het vormgeven van jouw rol in de landelijke raad. Of misschien denk je er nog over om je aan te sluiten bij de landelijke raad. Hoe dan ook, je vindt hier praktijkgerichte informatie over de landelijke raad en de verenigingsdemocratie van Scouting Nederland. Je vindt hier ook nuttige tips over hoe jij je taken als raadslid kunt invullen. Veel plezier met het ontdekken van jouw nieuwe uitdaging bij Scouting!

Wat is de landelijke raad?

Iedere vereniging in Nederland moet aan een aantal regels voldoen. De belangrijkste is dat de leden bepalen wie de vereniging bestuurt en vertegenwoordigt. Dit gebeurt in een algemene ledenvergadering. Dat geldt zowel voor de groepsvereniging (groepsraad) als voor de landelijke vereniging (landelijke raad).

De landelijke raad is de algemene vergadering van de Vereniging Scouting Nederland en daarmee het hoogste bestuursorgaan van de vereniging. Per regio is er één afgevaardigde voor de landelijke raad en zijn er in totaal drie afgevaardigden vanuit het waterwerk. Ook het landelijk bestuur is onderdeel van de landelijke raad. De landelijke raad bestaat momenteel uit circa 48 gekozen leden en 48 plaatsvervangende leden; één uit elke regio en drie uit het waterwerk, die handelen in de geest van hun achterban, maar wel met vrij mandaat en zonder last of ruggenspraak. Zij worden gekozen door leden van de Vereniging Scouting Nederland in de regio waar zij actief zijn, met uitzondering van de drie afgevaardigden van het waterwerk. De 3 afgevaardigden van het waterwerk en hun 3 plaatsvervangers worden gekozen door de voorzitters van de regionale admiraliteiten, tijdens het voorzittersoverleg (dit is een halfjaarlijkse bijeenkomst van regiovoorzitters en voorzitters van regionale admiraliteiten).Ter ondersteuning van de raadsleden heeft elk raadslid ook een plaatsvervangend raadslid. De landelijke raad stelt het algemene beleid van Scouting Nederland vast, controleert de uitvoering daarvan en benoemt de leden van het landelijk bestuur en diverse commissies. In sommige participatieve trajecten worden ook landelijke raadsleden als stakeholder betrokken (2025, themas binnen waterwerk, meerjarenbeleid). Hier kun je dus al inhoudelijk je stem laten horen.

De landelijke raad komt ten minste twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december. Daarnaast kan het bestuur van de landelijke raad extra vergaderingen organiseren wanneer dit nodig is of wanneer ten minste één tiende van de raadsleden hier met opgaaf van redenen schriftelijk om verzoekt.

Om deze toolkit overzichtelijk te houden hebben we de informatie opgedeeld in drie delen. Zo kun je gemakkelijk terugvinden wat je taken zijn vóór de landelijke raad, tijdens de landelijke raad en na de landelijke raad.

Voor de landelijke raad

Wat doe je als raadslid aan voorbereidingen voor de landelijke raad en welke informatie komt er op dat moment op je af? Je leest hier meer over onder andere de verkiezingen als (plaatsvervangend) raadslid, de agenda van de landelijke raad en wat je daarmee gaat doen binnen je eigen regio, waar je terecht kunt met vragen over de agenda en vele praktische tips om je taak makkelijk en leuk te maken.

Tijdens de landelijke raad

Wat gebeurt er op de dag van de landelijke raad? Hoe ziet het programma eruit en wat moet je precies allemaal doen? Al deze vragen worden voor je beantwoord.

Na de landelijke raad

Wat moet er gebeuren als je met heel veel nieuwe informatie terugkomt van de landelijke raad? Wat doe je zelf en wat neem je mee terug naar je regio? En wat gebeurt er achter de schermen na de landelijke raad?

Voor de landelijke raad

Voordat je bij de landelijke raad aanwezig bent zijn er nog vele dingen die...

De dag van de landelijke raad

Na een aantal weken van voorbereiden is het zover: de dag van de landelijke...

Na de landelijke raad

Na afloop van de landelijke raad neemt iedereen de informatie mee terug naa...

Ondersteuning