Headerafbeelding

Positief jeugdbeleid

Gave activiteiten organiseren, talenten ontwikkelen, vrienden maken: wij weten waar onze vereniging voor staat en welk verschil we maken in het leven van onze kinderen en jongeren. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd in Nederland en aan het gemeentelijk jeugdbeleid. De afgelopen jaren zien we dat veel lokaal jeugdbeleid zicht richt op kinderen en jongeren met problemen. Hiermee vergeten we dat alle jeugd in Nederland het recht heeft op een plezierige vrijetijdsbesteding en onze clubs daarvoor erkenning en ondersteuning verdienen. De coronapandemie heeft laten zien dat georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en sociale activiteiten voor jongeren geen luxe zijn, maar essentieel voor hun fysieke en mentale gezondheid en voor hun ontwikkeling. Scouting levert hier een belangrijke bijdrage aan. Juist de afgelopen twee jaar heeft Scouting laten zien op een creatieve manier, ondanks de beperkingen, het verschil te maken in het leven van jongeren.

Die ondersteuning zit niet alleen in subsidie, maar bijvoorbeeld ook in voldoende speelplekken, ondersteuning van vrijwilligers, goede regelingen voor minima zodat alle kinderen kunnen spelen en geen knellende regelgeving waardoor we onze activiteiten niet kunnen doen. Vorig jaar hebben we, samen met bijna 20 andere landelijke jeugdorganisaties, gemeenten opgeroepen meer aandacht te hebben voor positief jeugdbeleid. De brief aan de wethouders vind je hier.

Werkbezoek organiseren

Wij weten als geen ander dat je onze activiteiten vooral moet beleven. Daarom willen we je oproepen om de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders uit te nodigen om een kijkje te nemen bij jullie activiteiten. Scouting is niet de enige in de gemeente die zich bezig houdt met jeugd. Om de kracht van het jeugdwerk en de diversiteit te laten zien, kan het handig zijn om zo’n bezoek in samenwerking met andere jeugdorganisaties in de gemeente te organiseren. Samen sta je sterk en zo komt onze boodschap krachtiger over.

Een werkbezoek hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Laten zien wat je doet is al bijzonder genoeg en eigenlijk is ieder moment hier goed voor. Op de website vind je allerlei informatie die je kunt gebruiken om een werkbezoek te organiseren. Hier vind je een voorbeeld uitnodiging, ideeën voor activiteiten, tips voor de organisatie en communicatie en handvatten om de boodschap over te brengen.

Als alle jeugdorganisaties dit voorjaar werkbezoeken organiseren geven we een krachtig signaal af naar gemeenten. Heel veel succes met de voorbereiding en wil je ons laten weten als jullie, al dan niet samen met andere organisaties, een werkbezoek houden? Dat kan je doen door een mail te sturen naar communicatie@scouting.nl.

Vragen

Heb je nog vragen voor het organiseren van een werkbezoek? Of algemene vragen over de kijk van Scouting op positief jeugdbeleid? We helpen je graag! Stuur een mail naar communicatie@scouting.nl en we proberen je weer op weg te helpen.

Ondersteuning