Headerafbeelding

Sleeptraining

Voor het kunnen slepen van meer dan één vlet is de kwalificatie slepen beschikbaar. Door het volgen van de sleeptraining kan je deze kwalificatie behalen. In de Nautisch Technische Richtlijnen van Scouting Nederland staat wanneer deze kwalificatie gewenst is.

Op de sleeptraining leer je slepen met meer dan één vlet. De verschillende sleeptechnieken komen aan de orde, manoeuvres, reglementen, veiligheid alsook het voorbereiden van een lange (zomerkamp) tocht. De sleeptraining is een volledig weekend, waarbij je met verschillende slepers en verschillende te slepen schepen aan de gang gaat.


De training kan gevolgd worden vanaf 18 jaar, Klein Vaarbewijs 1 & 2 is aanbevolen. Als vereiste aan de training is de kwalificatie CWO Sloep/Motorvlet III of Motorjacht II, dit om ervoor te zorgen dat er al kennis is met het varen met slepers. De sleeptraining is geen training CWO Sloep/Motorvlet.

Scouting Academy

De kwalificatie slepen wordt beheerd door de projectgroep Slepen van de landelijke Scouting Academy. De projectgroep is het cursusmateriaal voor de kwalificatie op dit moment aan het herzien. De vernieuwde training wordt gegeven door gekwalificeerde trainers en beslaat een heel weekend. Een lesboek is hierbij inbegrepen.

De planning van de sleeptraining wordt in Scouts Online bekend gemaakt. Na inschrijving in Scouts Online en betaling van de cursusgelden kan de cursist deelnemen aan het weekend. Hierbij is het wenselijk dat de cursist zelf ook materiaal kan meenemen (sleper en/of vletten).

Slepen

De kwalificatie slepen (21030) wordt uitgereikt aan diegene die de sleeptraining met goed gevolg heeft afgelegd. Deze kwalificatie is ter aanvulling op de kwalificatie CWO Sloep/Motorvlet III/Motorjacht II of een kwalificatie Groot Pleziervaartbewijs.

Registratie vindt plaats op aangeven van een instructeur met kwalificatie Examinator Slepen (25013).

Examinator Slepen

De kwalificatie Examinator Slepen (25013) kan worden aangevraagd door de coördinator van de landelijke Projectgroep Slepen. Wanneer de coördinator van mening is dat de aspirant examinator (door studie/opleiding, ervaring, oefening of training) over de benodigde competenties beschikt om als examinator gekwalificeerd te worden, kan deze kwalificatie worden aangevraagd bij Scouting Academy. De Projectgroep Slepen streeft naar een landelijke dekking van examinatoren. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de projectgroep slepen.

Contact

De Projectgroep Slepen is bereikbaar per e-mail: slepen@scouting.nl.