Headerafbeelding

Slepen

Voor het kunnen slepen van meer dan één vlet kan de CWO module Slepen worden behaald. Deze module hoort bij het CWO diploma Sloep/motorvlet. Door het volgen van de sleeptraining kan je de kwalificatie slepen behalen. In de Nautisch Technische Richtlijnen van Scouting Nederland staat wanneer deze kwalificatie gewenst is.

Op de sleeptraining komen verschillende sleeptechnieken aan de orde, manoeuvres, reglementen, veiligheid alsook het voorbereiden van een lange (zomerkamp) tocht. De sleeptraining beslaat een volledig weekend, waarbij je met verschillende slepers en verschillende te slepen schepen aan de gang gaat.

Het betreft de onderstaande competenties:

 1. Slepend schip
  Doel: Kent de eigenschappen, uitrusting en vaargedrag van het slepend schip en regelgeving ten aanzien van het slepen en weet deze toe te passen.
 2. Sleepvaardigheid
  Doel: Heeft vaardigheid in het (de)formeren, besturen van sleepformaties van meerdere kleine schepen en het doorvaren van engtes.
 3. Bijzondere sleepmanoeuvres
  Doel: Kent en weet de manoeuvres met een sleep van meerdere kleine schepen toe te passen bij aanleggen en wegvaren bij diverse windrichtingen, hoe te handelen in een sluis en een sleep over te nemen.
 4. Veiligheid
  Doel: Kent en past de juiste voorbereiding voor het slepen toe, kan een MOB-manoeuvre met een sleep uitvoeren, een noodstop te maken en efficiënte communicatie tussen sleper en gesleepte schepen toe te passen.

De training kan gevolgd worden vanaf 18 jaar, Klein Vaarbewijs 1 & 2 is aanbevolen. Als vereiste om aan de training deel te nemen is de kwalificatie CWO Sloep/Motorvlet III of Motorjacht II vereist, dit om ervoor te zorgen dat er al kennis is met het varen met slepers. (De sleeptraining omvat niet de training CWO Sloep/Motorvlet.)

Scouting Academy

De kwalificatie slepen wordt beheerd door de projectgroep Slepen van de landelijke Scouting Academy. De projectgroep is het cursusmateriaal voor de kwalificatie op dit moment aan het herzien. De vernieuwde training wordt gegeven door gekwalificeerde trainers en beslaat een heel weekend. Een lesboek is hierbij inbegrepen.

De planning van de sleeptraining wordt in Scouts Online bekend gemaakt. Na inschrijving in Scouts Online en betaling van de cursusgelden kan de cursist deelnemen aan het weekend. Hierbij is het wenselijk dat de cursist zelf ook materiaal kan meenemen (sleper en/of vletten).

Slepen

De kwalificatie slepen (21030) wordt uitgereikt aan diegene die de sleeptraining met goed gevolg heeft afgelegd. Deze kwalificatie is ter aanvulling op de kwalificatie CWO Sloep/Motorvlet III/Motorjacht II of een kwalificatie Groot Pleziervaartbewijs.

Registratie vindt plaats op aangeven van een instructeur met kwalificatie Examinator Slepen (25013).

Examinator Slepen

De kwalificatie Examinator Slepen (25013) kan worden aangevraagd door de coördinator van de landelijke Projectgroep Slepen. Wanneer de coördinator van mening is dat de aspirant examinator (door studie/opleiding, ervaring, oefening of training) over de benodigde competenties beschikt om als examinator gekwalificeerd te worden, kan deze kwalificatie worden aangevraagd bij Scouting Academy. De Projectgroep Slepen streeft naar een landelijke dekking van examinatoren. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de projectgroep slepen.

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op via scoutingacademy@scouting.nl.

Kwalificatie Slepen

Slepen met meer dan een vlet vraagt om deskundigheid. Er komen verschillend...