Headerafbeelding

Slepen

Voor het kunnen slepen van meer dan één vlet kan de CWO module Slepen worden behaald. Deze module hoort bij het CWO diploma Sloep/motorvlet. Door het volgen van de sleeptraining kan je de kwalificatie slepen behalen. In de Nautisch Technische Richtlijnen van Scouting Nederland staat wanneer deze kwalificatie gewenst is.

Op de sleeptraining komen verschillende sleeptechnieken aan de orde, manoeuvres, reglementen, veiligheid alsook het voorbereiden van een lange (zomerkamp) tocht. De sleeptraining beslaat een volledig weekend, waarbij je met verschillende slepers en verschillende te slepen schepen aan de gang gaat.

De training kan gevolgd worden vanaf 18 jaar, Klein Vaarbewijs 1 & 2 is aanbevolen. Als vereiste om aan de training deel te nemen is de kwalificatie CWO Sloep/Motorvlet III of Motorjacht II vereist, dit om ervoor te zorgen dat er al kennis is met het varen met slepers. (De sleeptraining omvat niet de training CWO Sloep/Motorvlet.)

Scouting Academy

De kwalificatie slepen wordt beheerd door de projectgroep Slepen van de landelijke Scouting Academy. In 2023 heeft de projectgroep het cursusmateriaal voor deze kwalificatie herzien; zie: Kwalificatie Slepen De vernieuwde training wordt gegeven door gekwalificeerde trainers en beslaat een heel weekend. Een lesboek is hierbij inbegrepen.

De planning van de sleeptraining wordt in Scouts Online bekend gemaakt. Na inschrijving in Scouts Online en betaling van de cursusgelden kan de cursist deelnemen aan het weekend. Hierbij is het wenselijk dat de cursist zelf ook materiaal kan meenemen (sleper en/of vletten).

Slepen

De kwalificatie slepen (21030) wordt uitgereikt aan diegene die de sleeptraining met goed gevolg heeft afgelegd. Deze kwalificatie is ter aanvulling op de kwalificatie CWO Sloep/Motorvlet III/Motorjacht II of een kwalificatie Groot Pleziervaartbewijs.

Registratie vindt plaats op aangeven van een instructeur met kwalificatie Examinator Slepen (25013).

Examinator Slepen

De kwalificatie Examinator Slepen (25013) kan worden aangevraagd door de coördinator van de landelijke Projectgroep Slepen. Wanneer de coördinator van mening is dat de aspirant examinator (door het behalen van het benodigde CWO diploma) als examinator geregistreerd kan worden, wordt deze kwalificatie aangevraagd bij Scouting Academy.  Zie ook CWO instructeur worden

De Projectgroep Slepen streeft naar een landelijke dekking van examinatoren. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de projectgroep slepen.

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op via scoutingacademy@scouting.nl.

Kwalificatie Slepen

Slepen met meer dan een vlet vraagt om deskundigheid. Er komen verschillend...