Headerafbeelding

Vervolg

Door regelmatig stil te staan bij de voortgang krijg je boven tafel of een vrijwilliger nog op zijn plek zit. In het vervolgproces zijn er drie mogelijkheden.

  • Doorgaan: met wellicht wat kleine aanpassingen of een extra taak blijf je doen wat je deed. Iedereen gaat opnieuw beloven wat je van elkaar mag verwachten.
  • Doorstroom: het is tijd voor een andere klus. Dat kan binnen de eigen groep zijn, maar ook in de regio of in een landelijk team.
  • Afscheid: tijd om afscheid te nemen. Om welke reden dan ook. Een goed afscheid is goud waard. Een vrijwilliger kan (tijdelijk) stoppen met zijn taak of functie, maar kan wel lid blijven als plusscout of in de landelijke vrijwilligerspool. Een vrijwilliger kan ook zijn lidmaatschap van Scouting beëindigen en mooie verhalen blijven vertellen over Scouting.

Praktijkvoorbeelden

  • Heb jij vanuit je groep, regio, landelijk team of project een inspirerend praktijkvoorbeeld over het onderwerp ‘vervolg’? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de manier waarop jullie afscheid nemen van vrijwilligers. Deel je praktijkvoorbeeld door een mail te sturen naar hrm@scouting.nl.

Tools

Achtergrondinformatie

Ontwikkelaanbod

Ondersteuning