Headerafbeelding

Veiligheid en regelgeving

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Hierbij zijn een veilige speelomgeving, een veilig spel en een veilige sociale omgeving van groot belang.

Binnen Scouting volgt de leiding daarom trainingen om op een verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan de jeugdleden. Scouting Nederland heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht gesteld voor alle vrijwilligers en besteedt aandacht aan sociale veiligheid. Ook zijn veiligheidsbladen opgesteld rondom diverse Scoutingactiviteiten. Ten slotte zijn er speciale richtlijnen waaraan Scoutingaccommodaties moeten voldoen, zodat de gebouwen veilig zijn en blijven.

Module 8 van Scouting Academy besteedt specifiek aandacht aan veiligheid. De module is in eerste instantie geschreven voor trainers; dit komt voornamelijk naar voren in de methodieken. De achtergrond is zo geschreven dat deze voor een leidinggevende goed leesbaar is.

Meer over dit onderwerp

Calamiteiten

Soms is er een calamiteit waarbij het nodig is om direct actie te onderneme...

Sociale veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezie...

Regelgeving

Regels, je komt ze overal tegen: landelijke regels, regelgeving uit Europa ...

Vuur 1

Duurzaam stoken

Wat zou Scouting zijn zonder een kampvuur? Koken op vuur, rituelen, de geze...

Gezondheid

Bij het Scoutingspel komen we in aanraking met verschillende algemene gezon...

Veiligheidsbladen

Scouting Nederland heeft veiligheidsbladen uitgegeven om je te helpen bij h...

Ondersteuning