Headerafbeelding

Criteria waarderingstekens

Op deze pagina vind je meer informatie over de waarderingstekens van Scouting Nederland: de Gouden Vos, Gouden Oehoe, Gouden Edelhert en Zilveren Wolf. Hier vind je alle criteria waar naar gekeken wordt voor het uitreiken van één van deze waarderingstekens. Meer informatie over de onderscheidingen en lustrumtekens van Scouting Nederland, vind je op deze pagina.

Waarderingstekens

Waarderingstekens2.png

Criteria waarderingstekens

De criteria voor de waarderingstekens voor de Gouden Vos, Gouden Oehoe, Gouden Edelhert en Zilveren Wolf zijn oplopend vastgesteld. Er zit dus progressie in de criteria waaraan een vrijwilliger moet voldoen. Daarnaast is er bij de ontwikkeling van de nieuwe waarderingstekens rekening gehouden met de grote behoefte uit de vereniging dat er meer tekens te halen moeten zijn voor vrijwilligers die alleen op lokaal niveau actief zijn. De Gouden Vos en Gouden Oehoe zijn volledig lokaal te halen en ook het Gouden Edelhert is binnen bereik van de lokale vrijwilliger. Ook is het nieuwe Teken voor Bijzondere Verdienste met lokale activiteiten te bereiken.De commissies die de aanvragen toetsen, hebben daarnaast de mogelijkheid om bij zeer bijzondere verdienste af te wijken van de bestaande criteria. Deze mogelijkheid is opgenomen in de procedure, omdat er nooit overzien kan worden wat er in de toekomst nog kan gebeuren.

Zilveren Wolf

 • De vrijwilliger is gedurende minimaal twintig jaar actief geweest in één of meerdere functies binnen Scouting.
 • De activiteiten van de vrijwilliger moeten ver boven het gemiddelde uitsteken.
 • De vrijwilliger heeft in zijn functioneren zorg gedragen voor vernieuwing binnen de vereniging en/of verbetering (van de kwaliteit) van het Scoutingspel.
 • De vrijwilliger is in het is gedurende drie jaar in bezit van het Gouden Edelhert (of gouden waarderingsteken van Scouting Nederland of een gelijkwaardig teken van de oud-verenigingen).
 • De vrijwilliger heeft in zijn functioneren zorg gedragen voor borging van de continuïteit van de organisatieonderdelen waarbij hij/zij betrokken is.
 • De vrijwilliger is organisator van landelijke of internationale activiteiten OF levert op andere vergelijkbare wijze een substantiële bijdrage aan de landelijke organisatie.
 • Naarmate de activiteiten van de vrijwilliger voor een groter aantal leden van belang zijn (minimaal landelijkniveau OF het bereik is in ieder geval drie verschillende organisatieonderdelen), zijn ze ook van meer betekenis voor de gehele vereniging Scouting Nederland.

Gouden Edelhert

 • De vrijwilliger is gedurende minimaal vijftien jaar actief geweest in één of meerdere functies binnen Scouting.
 • De activiteiten van de vrijwilliger moeten boven het gemiddelde uitsteken.
 • De vrijwilliger heeft in zijn functioneren zorg gedragen voor vernieuwing binnen de vereniging en/of verbetering (van de kwaliteit) van het Scoutingspel.
 • De vrijwilliger voldoet aan drie van de vier volgende criteria:
  • De vrijwilliger is gedurende drie jaar in bezit van de Gouden Oehoe (of zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland of een gelijkwaardig teken van de oud-verenigingen).
  • De vrijwilliger heeft in zijn functioneren zorg gedragen voor borging van de continuïteit van de organisatieonderdelen waarbij hij/zij betrokken is.
  • De vrijwilliger is organisator van (boven)regionale activiteiten OF maakt deel uit van het organisatieteam van een landelijke activiteit OF levert op andere vergelijkbare wijze een substantiële bijdrage aan de landelijke organisatie.
  • Naarmate de activiteiten van de vrijwilliger voor een groter aantal leden van belang zijn (minimaal regionaalniveau OF het bereik is in ieder geval twee verschillende organisatieonderdelen), zijn ze ook van meer betekenis voor de gehele vereniging Scouting Nederland.

Gouden Oehoe

 • De vrijwilliger is gedurende minimaal tien jaar actief geweest in één of meerdere functies binnen Scouting.
 • De activiteiten van de vrijwilliger moeten boven het gemiddelde uitsteken.
 • De vrijwilliger heeft in zijn functioneren zorg gedragen voor twee van de volgende punten:
  • De verbetering van de kwaliteit van het Scoutingspel;
  • Ledengroei;
  • Begeleiden van andere vrijwilligers;
  • Het ondersteunen van een organisatieonderdeel;
  • Het besturen van een organisatieonderdeel.
 • De vrijwilliger voldoet aan twee van de drie onderstaande criteria:
  • De vrijwilliger is gedurende minimaal drie jaar in bezit van de Gouden Vos (of bronzen waarderingsteken van Scouting Nederland).
  • De vrijwilliger heeft in zijn functioneren zorg gedragen voor borging van de continuïteit van de organisatieonderdelen waarbij hij/zij betrokken is.
  • De vrijwilliger is organisator van innovatieve groepsactiviteiten OF levert een substantiële bijdrage aan (boven)regionale en/of landelijke activiteiten.

Gouden Vos

 • De vrijwilliger is gedurende minimaal vijf jaar actief geweest in één of meerdere functies binnen Scouting.
 • De activiteiten van de vrijwilliger moeten boven het gemiddelde uitsteken.
 • De vrijwilliger heeft in zijn functioneren zorg gedragen voor één van de volgende punten:
  • De verbetering van de kwaliteit van het Scoutingspel;
  • Ledengroei;
  • Begeleiden van andere vrijwilligers;
  • Het ondersteunen van een organisatieonderdeel;
  • Het besturen van een organisatieonderdeel.

Alle criteria zijn ook schematisch weergegeven. Dat schema is hieronder te downloaden.

Ondersteuning