Headerafbeelding

Aanspreken op gedrag

Als je grensoverschrijdend gedrag ziet gebeuren is het verstandig om die persoon hierop aan te spreken. Veel mensen vinden dit moeilijk, omdat ze niet weten hoe ze dit aan kunnen pakken.

Hoe spreek je iemand aan op grensoverschrijdend gedrag?

 1. Benoem concreet het gedrag waar het over gaat
 2. Leg het gedrag naast de in de speltak/groep/team gemaakte omgangsregels en/of gedragscode van Scouting Nederland.
 3. Maak duidelijk dat het gedrag in strijd is met de omgangsregels/gedragscode.
 4. Benoem welk gedrag je wel graag zou zien.

Voorbeeld: omgangsregels

 1. Ik hoorde je schelden tegen Marie.
 2. In onze omgangsregels staat dat we niet schelden of gemene opmerkingen maken over anderen.
 3. Jouw woordgebruik is in strijd met onze omgangsregels.
 4. Ik zou graag zien dat je geen scheldwoorden meer gebruikt.

Let op: zorg er, vooral bij een kind, voor dat je duidelijk maakt dat de reactie over het gedrag gaat. Je wijst niet het kind af maar zijn gedrag.

Voorbeeld: gedragscode

 1. Ik zag dat je via Snapchat contact hebt met Joris. Hij liet mij foto’s en een chatgesprek zien.
 2. In de gedragscode van Scouting Nederland staat dat een vrijwilliger niet verder doordringt in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
 3. Contact met Joris via Snapchat is niet functioneel noodzakelijk.
 4. Ik zou graag zien dat het contact via Snapchat stopt en dat het contact met jeugdleden wordt beperkt tot communicatie over Scoutingactiviteiten in de speltak-appgroep.

Evaluatie

Na het aanspreken van een persoon op ongewenst gedrag is het belangrijk om na een bepaalde periode weer bij elkaar te komen voor een evaluatiegesprek. Hoe is het afgelopen periode gegaan? Ging het beter? Zijn er nog zaken waaraan gewerkt moet worden?

Ondersteuning