Headerafbeelding

Oprichten van een nieuwe groep, unit of speltak

We zouden eigenlijk willen dat ieder kind of jongere de mogelijkheid heeft om bij een Scoutinggroep lid te worden. Wachtlijsten of gebrek aan Scoutinggroepen in de buurt verhinderen dat soms. Het oprichten van een unit of Scoutinggroep / Scoutingvereniging kan dan de oplossing zijn. Maar ook een extra speltak bij een bestaande groep zou kunnen zorgen dat meer kinderen of jongeren lid kunnen worden. Hieronder lees je de mogelijkheden en vind je handige downloads. Heb je nog specifieke vragen of wil je (bestuurlijke) ondersteuning neem dan contact op met het team Bestuurlijke ondersteuning via bestuurlijkeondersteuning@scouting.nl 

Oprichten van een nieuwe groep

Wil jij een nieuwe Scoutinggroep in jouw buurt oprichten? Lees dan de brochure Het oprichten van een nieuwe groep hieronder om te weten te komen hoe je dit het beste aan kunt pakken. Je vindt hier stapsgewijs terug hoe dit in zijn werk gaat, van de voorbereidingen tot het oprichten van de (groeps)vereniging / je Scoutingvereniging, tot het regelen van de financiën en de allereerste opkomsten. Belangrijk is dat je met je ideeën eerst contact zoekt met de besturen van de regio en de besturen van de Scoutinggroepen in de buurt. Je komt er dan achter of er al plannen zijn of dat je met specifiekere informatie rekening moet houden. Met onze groepenzoeker kan je deze groepen vinden, waarbij eveneens een lijst te vinden is met alle Scoutingregio's.

Oprichten van unit

Een unit is een initiatief wat (nog) geen Scoutinggroep is, maar wat wel het Scoutingspel als basis heeft. Het oprichten van een unit is een innovatieve manier van Scouting Nederland om te experimenteren met nieuwe initiatieven. Zie het als een soort Scouting start-up. Is het succesvol dan kunnen we kijken of we het verder kunnen uitbreiden. Is het niet succesvol, dan stopt het initiatief. Je kunt bij units bijvoorbeeld denken aan Meidenunits, Avonturenclubs, maar ook andere initiatieven zoals het oprichten van bijvoorbeeld een Scoutingvereniging met stevige bushcraft accenten. Voor het oprichten van Avonturenclubs verwijzen we naar de samenwerking met Leger des Heils Scouting. Voor het oprichten van meidenunits kun je terecht bij ons Meiden in Scouting-initiatief. Heb je ideeën? Leg ze eens voor aan onze consulenten op het landelijk servicecentrum (LSC). Zij kunnen je helpen om van je idee een concreet plan te maken en wellicht sta jij dan aan de wieg van een nieuwe succesvolle Scoutingbeleving.

Oprichten van een nieuwe speltak

Het oprichten van een nieuwe speltak of het splitsen van een speltak kan een uitkomst zijn voor te grote speltakken of groepen die te maken hebben met wachtlijsten. Maar het oprichten van een nieuwe speltak of het splitsen van een bestaande speltak is een beslissing die je niet van de één op de andere dag neemt. Er komt het nodige bij kijken. Om daarbij te ondersteunen, heeft Scouting Nederland verschillende infobladen over dit onderwerp geschreven:

Ondersteuning