Headerafbeelding

Pesten

Pesten kan overal voorkomen, ook bij Scouting. Als leidinggevende wil je er natuurlijk voor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het zorgen voor een omgeving waarbinnen vrijwilligers en jeugdleden op een respectvolle manier met elkaar omgaan, is hierbij erg belangrijk. 

In de trainingen en kompassen voor leiding (Beverkompas, Welpenkompas, Scoutskompas en in de Explorergids) wordt ingegaan op pesten en hoe je het kunt voorkomen. Meer informatie over pesten en de preventie hiervan vind je ook in het infoblad pesten. Het beste is natuurlijk om ervoor te zorgen dat de sfeer in de groep zo goed en gezellig is, dat er geen pestgedrag voorkomt. In zo'n omgeving heeft iedereen respect voor elkaar en laten de scouts elkaar in hun waarde.

Waar kun je terecht voor informatie en advies?

Er is veel informatie beschikbaar op internet en bij andere organisaties over pesten en hoe je het kunt voorkomen.

Nederlands Jeugdinstituut (NJI): het NJI heeft een speciale pagina over pesten. Je vindt hier informatie over de achtergronden, cijfers, maar ook praktische hulpmiddelen en tips over hoe het gesprek over pesten aan te gaan via nji.nl/pesten.


Stop pesten nu
: deze organisatie is een kennis- informatie- en expertisecentrum met informatie over pesten & online pesten. Zij kunnen je adviseren over de stappen die je kunt nemen om pesten te voorkomen en wat je kan doen als je er mee te maken krijgt. Op de website vind je onder andere gratis lesmateriaal en factsheets. Ook geven zij trainingen en opleidingen gericht op bewustwording en preventie via stoppestennu.nl.


Stichting omgaan met pesten
: ontdek wat je kan doen tegen pesten. Pak signalen op en voorkomen pesten. De stichting biedt verschillende lespakketten aan via omgaanmetpesten.nl.


Centrum Veilige Sport
: via het centrum veilige sport kan je een e-learning volgen over pesten via centrumveiligesport.nl


‘TOKTOK, herrie in het hok’
: dit is een spel over pestgedrag en heeft ook een link met social media via ymcajeugdwerk.nl

Ondersteuning