Headerafbeelding

Omgangsregels en gedragscode

Een manier om een veilige omgeving en een open gesprekssfeer te creëren, is het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels, die gelden voor iedereen die betrokken is bij je groep. De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen je Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven.

Omgangsregels

Omgangsregels zijn afspraken over hoe je met elkaar omgaat. Je kunt omgangsregels maken voor de gehele Scoutinggroep, maar ook voor losse speltakken. Zo bepaal je samen wat wel en niet kan. Door omgangsregels te bespreken en samen vast te stellen, heb je het op een positieve manier over sociale veiligheid in je groep. Iedereen weet wat de normen zijn en ook wat ongewenst gedrag is. Meer informatie vind je in het infoblad over omgangsregels. Een hulpmiddel om omgangsregels vast te stellen vind je bij de werkvormen en methodieken.

Gedragscode

Door de landelijke raad is een gedragscode vastgesteld ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen.

Gedragscode bespreken

Het is verstandig om jaarlijks een moment te prikken waarop in groepsverband de gedragscode wordt besproken. Zo blijft de gedragscode levend. Gebruik hier eventueel een van de werkvormen/methodieken voor die terug te vinden zijn op deze website.


Voorbeeldvragen:

  • Weet je wat de gedragscode is?
  • Waarom hebben we de gedragscode?
  • Kunnen we voorbeelden verzinnen waarin de gedragscode in het gedrang komt?
  • Wat doen we als de gedragscode wordt geschonden?
  • Durf jij iemand aan te spreken als niet gehandeld wordt overeenkomstig de gedragscode?
  • Waarom durf jij iemand wel/niet aan te spreken op zijn gedrag?

Ondersteuning