Headerafbeelding

Sociale veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Scouting vindt het belangrijk dat haar leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. In de pagina's hieronder is meer te lezen over de stappen die Scouting Nederland zet om blijvend te werken aan een sociaal veilig omgeving.

Middelen

Scouting Nederland zet verschillende middelen in om Scoutinggroepen sociaal...

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezie...

Stappenplan "Een sociaal veilige Scoutinggroep"

Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker binnen Scouting, waar je met mind...

Power Up Your Game uitbreiding sociale veiligheid

Hoe veilig voelen jeugdleden en kaderleden zich in jullie groep en/of je te...

Verzonden mailings sociale veiligheid

Op deze pagina vind je een overzicht van alle door Scouting Nederland verzo...

Informatie en advies - Landelijke teams

Binnen Scouting Nederland zijn er diverse teams waar je terecht kunt voor v...

Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag komt er in korte tijd...

Werkvormen en methodieken

Bij Scouting Nederland hebben we diverse werkvormen en methodieken om het g...

Ondersteuning