Headerafbeelding

Sociale veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Bij Scouting vinden we het belangrijk dat onze leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk ontwikkelen.

Wat is sociale veiligheid?

Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke onderdelen die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. In de pagina's hieronder is meer te lezen over de stappen die Scouting Nederland zet om blijvend te werken aan een sociaal veilige omgeving.

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals pesten, verduistering, groepsdruk, zeden, etc.

Voorkomen

Alle (jeugd)leden van Scouting moeten zich binnen Scouting veilig kunnen vo...

Het is mis

Ondanks alle maatregelen die je als Scoutingonderdeel neemt, kan het soms t...

Landelijke teams: informatie en advies

Binnen Scouting Nederland zijn er diverse teams waar je terecht kunt voor v...

Thema's A-Z

Binnen Scouting kan je te maken krijgen met verschillende vormen van grenso...

Werkvormen en methodieken

Bij Scouting Nederland hebben we diverse werkvormen en methodieken om het g...

Verzonden mailings sociale veiligheid

Op deze pagina vind je een overzicht van alle door Scouting Nederland verzo...

De Checkers

Bij Scouting lopen veel jongeren rond, wist je dat steeds meer jongeren las...

Ondersteuning