Headerafbeelding

Meerjarenbeleid

Scouting staat midden in de samenleving en anticipeert daarop. Ons beleid is dynamisch en wordt daarom voor twee of drie jaar ontwikkeld. Het meerjarenbeleid sluit aan bij de Toekomstvisie 2025, dat in 2015 samen met vele vrijwilligers tot stand is gekomen. Ook komen de meerjarenplannen participatief tot stand en worden door de landelijke raad, het hoogste besluitvormingsorgaan van Scouting, vastgesteld. Het meest recente meerjarenbeleid, dat van 2024 – 2025, is in de landelijk raad van december 2023 vastgesteld.

Ondersteuning