Headerafbeelding

Meerjarenbeleid

Het medialandschap is de laatste jaren erg veranderd. Kinderen en jongeren van nu zijn ‘digital natives’; een wereld zonder internet, mobiele telefonie en GPS is niet meer voor te stellen. Tegelijkertijd is het individuele perspectief steeds meer centraal komen te staan. Ook op maatschappelijk vlak is Nederland volop in beweging. De burger is mondiger en kritischer dan ooit te voren. Een razend interessante tijd dus, ook voor Scouting!

Hoe ziet Scouting er in 2025 uit? Hoe zorgen alle scouts er met elkaar voor dat over een aantal jaren nog steeds heel veel kinderen en jongeren elke week enorm veel plezier beleven met geweldige activiteiten? De beste plannen maak je samen en daarom hebben alle leden van Scouting de mogelijkheid gehad mee te denken over de toekomst van Scouting in het project #Scouting2025. 

Het resultaat van dit participatieve proces is de toekomstvisie met de daarbij behorende toekomstthema's en projecten. Hier kun je meer lezen over de toekomstvisie. De plannen voor de periode 2017 tot 2019 vastgelegd in het document Van toekomstvisie naar praktijk. Jaarlijks wordt dit vertaald in een activiteitenplan. In juni 2019 is het nieuwe meerjarenbeleid 2020 - 2022 vastgesteld door de landelijke raad.

Ondersteuning