Headerafbeelding

Regio- en admiraliteitssupport

Regiomedewerkers uit de 45 regio's van Scouting Nederland worden ondersteund door Team regiosupport. De ondersteuning door Team regiosupport is gericht op verschillende regiofuncties. Goede ideeën, tips of documenten waar andere regio's hun voordeel mee kunnen doen, zijn natuurlijk welkom en kun je sturen naar regiosupport@scouting.nl.

Besturen van een regio

Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de regio. Scouting Nederland heeft dan ook veel informatie die bestuurders van de regio kan helpen hun taak zo goed mogelijk uit te voeren.

Beleids- en werkplannen

Het is belangrijk om goed over de toekomst na te denken. Het opstellen van beleids- en werkplannen kan je hierbij helpen. Er is een aantal regio’s dat al met een beleids- en werkplan werkt. Let wel: dit zijn voorbeelden en dus kun je ze niet rechtstreeks kopiëren naar je eigen regio. Ga met je eigen bestuur na wat voor jouw groep de belangrijkste activiteiten en doelstellingen zijn. Iedere regio is immers weer anders. Hieronder kan je de verschillende voorbeelden downloaden.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid is ook in regio's een belangrijk thema. Hoe vind, bind en boei je vrijwilligers op regioniveau? Onder het toekomstthema Vrijwilligers op de website vind je hierover meer informatie. Via Scouts Online is het per regio mogelijk vacatures te publiceren. De speciale handleidingen die daarvoor beschikbaar zijn helpen je daarbij.

Trainen in de regio: Scouting Academy

De regio is een belangrijke schakel op het gebied van de ontwikkeling van leiding. Met behulp van Scouting Academy wordt leiding op een goede manier getraind.

Organiseren in de regio

Elke regio geeft op haar manier vorm aan het organiseren van activiteiten. Activiteiten die jaarlijks in veel regio's georganiseerd worden, zijn de Bever-Doe-Dag, de Jungledag en de regionale Scoutingwedstrijden. Speciaal voor deze activiteiten is er ieder jaar een spelbrochure die veel handige tools biedt voor het organiseren van deze regioactiviteiten voor bevers, welpen, scouts, explorers en roverscouts.

Regio- of admiraliteitsvereniging oprichten

Waterscouting vormt een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Ongeveer 20% van de Scoutinggroepen heeft een waterspeltak of is een volledige waterscoutinggroep. Regio’s en admiraliteiten hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om die groepen ondersteuning te bieden op verschillende thema’s.

Ga met jouw regio en/of admiraliteit aan de slag om de regio en (interregionale) admiraliteit om te vormen naar een formele vereniging met eigen statuten en huishoudelijk- en bestuursreglement.

Ondersteuning