Headerafbeelding

Kindermishandeling/huiselijk geweld

Soms is er het vermoeden dat een kind mishandeld wordt. Vaak durven kinderen die mishandeld worden hier niet over te praten. Daarom is het belangrijk dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en actie ondernemen.

Als je je zorgen maakt over een kind of kindermishandeling vermoedt, kun je terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is te bereiken op telefoonnummer 0800-2000 (24/7, gratis). Het is verstandig om ter voorbereiding van een gesprek met Veilig Thuis contact op te nemen met de afdeling sociale veiligheid van Scouting Nederland. Hier kunnen professionele medewerkers je helpen om een goed gesprek met Veilig Thuis te realiseren.Je kunt het stappenplan uit de handleiding Omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling gebruiken als er binnen je speltak een vermoeden is van kindermishandeling. De signalenkaart kan je helpen om signalen op waarde te schatten. Beide producten zijn ontwikkeld door Steunpunt Scouting Overijssel in samenwerking met Kadera.Voor meer informatie over kindermishandeling kijk je op de website van Veilig Thuis, op www.kindermishandeling.nl (voor kinderen en jongeren) of www.kindermishandeling.info (voor volwassenen).

Ondersteuning