Headerafbeelding

Partners en leveranciers

Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en daarbij met elkaar veel plezier te beleven. Om naast de ontwikkeling van jongeren bij te dragen aan een betere wereld, besteedt Scouting in haar programma aandacht aan belangrijke thema’s als duurzaamheid, diversiteit en respect voor de eigen leefomgeving. Dit doen we niet alleen, maar samen met maatschappelijke partners, leveranciers, bedrijven en overheden. Op deze pagina lees je meer over onze partners.

Interesse om ook aan te sluiten? Neem contact op met de relatiemanager van Scouting Nederland.
Ook donateurs van het Scouting Nederland Fonds dragen bij aan hoe we van betekenis zijn. Meer daarover leest u hier

Hieronder partners van Scouting Nederland:

Postcode Loterij

Kinderen in Nederland willen dolgraag op Scouting en de Postcode Loterij gunt deze kinderen Scouting. De komende jaren wil Scouting Nederland haar inhoudelijke naamsbekendheid en de zichtbaarheid in de samenleving vergroten, door meer jonge mensen uit alle lagen van de bevolking aan zich te binden als vrijwilliger. Mede dankzij de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kan Scouting Nederland deze uitbreiding realiseren. Lees meer over Scouting & de Postcode Loterij.

Het Gehandicapte Kind

Kinderen met een beperking draaien bij Scouting gewoon mee. Samen spelen is bij ons de gewoonste zaak van de wereld. We dragen uit dat kinderen met een beperking het recht hebben op een plek binnen Scouting. Scouting werkt al jaren samen met Stichting het Gehandicapte Kind. Bijvoorbeeld rond het toegankelijk maken van Scoutinggebouwen, advies voor groepen over kinderen met een beperking of ons Avonturenhuis in Zeewolde voor kinderen met en zonder beperking. Voor groepen die met scouts met een beperking op kamp gaan, is het mogelijk een subsidie te ontvangen van het Gehandicapte Kind.

Jantje Beton

Jantje Beton behartigt vanuit zijn missie de belangen van ‘het spelende kind’ in ons land. Samen met kinderen en jongeren zet Jantje Beton zich in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Al sinds de oprichting van dit fonds zijn er warme banden met scouts. Veel groepen hebben al financiële ondersteuning ontvangen. Daarnaast doen veel scouts mee met de Jantje Beton Collecte, als collectant en/of als plaatselijke coördinator. Ook trekken Jantje Beton en Scouting Nederland samen op bij het behartigen van belangen van kinderen en jongeren in Nederland en is er regelmatig samenwerking rond thema’s als positief jeugdbeleid en speelruimte voor kinderen.

MIND Us

MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. Samen met jongeren, beleidsmakers, gemeentes, ondernemers en wetenschappers creëren ze een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. En waar hun oplossingen leiden tot meer veerkracht en een goede mentale gezondheid. Scouting Nederland heeft mentale gezondheid hoog in het vaandel en samen zorgen we voor (aandacht voor) een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Nederlandsch Binnenvaartbureau (NBB)

Scouting Nederland heeft een bijzondere samenwerking met het Nederlandsch Binnenvaartbureau in het vijfjarig project ‘Spelen, leren en werken op het water'. Het doel van dit project is enerzijds kwaliteitsverbetering van waterscouting en anderzijds het kennis laten maken van waterscouts met de maritieme sector, specifiek de binnenvaart, om zo een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het Nederlandsch Binnenvaartbureau. Lees meer over de samenwerking

Waterspaarders (Missing Chapter Foundation)

WaterSpaarders is een unieke landelijke beweging, die als doel heeft energie te besparen, waarin kinderen de hoofdrol spelen. De aanpak is verfrissend, omdat kinderen een stem wordt gegeven en omdat ze worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen. Dat is wat Scouting aanspreekt en dit sluit ook goed aan op de Scoutingmethode. Kinderen besparen energie door zich te richten op een eenduidige actie: niet langer dan vijf minuten douchen met het hele gezin. Hierin krijgen ze alle nodige ondersteuning en concrete instrumenten om in dialoog te gaan en actie te ondernemen. WaterSpaarders brengt partijen samen, bijvoorbeeld de energie- en watersector. WaterSpaarders werkt verbindend, maakt energie besparen concreet, simpel, actiegericht en brengt het dichtbij mensen. Scouting Nederland is trots om als partner in dit project deel te nemen.

Netwerken en samenwerking

Scouting Nederland maakt deel uit van verschillende netwerken en is actief lid van een aantal organisaties. Samen met deze organisaties draagt Scouting er zorg voor dat er aandacht gevraagd wordt voor onderwerpen die voor de vereniging en haar leden van belang zijn. Met de volgende organisaties en netwerken is Scouting Nederland in verbinding.

Preferred suppliers & leveranciers

Tot slot heeft Scouting Nederland met de volgende preferred suppliers en/of leveranciers afspraken op maat voor Scoutinggroepen. Zij maken faciliteiten en service op maat mede mogelijk voor Scouting(groepen) door heel Nederland.