Headerafbeelding

Traject groepsontwikkeling

In de periode 2010-2015 hebben veel groepen gebruik gemaakt van procesbegeleiding bij de methodiek groepsontwikkeling. Na 2015 is de methodiek doorontwikkeld in het traject groepsontwikkeling, waar groepen nog steeds een beroep op ondersteuning kunnen doen. Wanneer de uitdagingen van een groep vooral breed en intern liggen, zal groepsontwikkeling als verandermethodiek goed aansluiten.

Methodiek

Met de methodiek groepsontwikkeling krijg je als groep inzicht in de sterke en minder sterke kanten van de groep en betrek je alle vrijwilligers bij het verbeteren van de interne kwaliteit. Daarmee legt groepsontwikkeling een goede basis voor verdere ontwikkeling. Groepsontwikkeling draait om vijf succesfactoren waar zowel objectief als subjectief naar gekeken wordt: Spel, Vrijwilligers, Accommodaties & materiaal, Bestuur & organisatie, Financiën.

Wil jij met je Scoutinggroep aan de slag met groepsontwikkeling? Dat kan op drie manieren:

  1. Groepsontwikkeling met procesbegeleiding van een landelijke- en regionale coach;
    Met het uitzetten van een standaard enquête groepsontwikkeling worden gegevens over de (kwaliteit) van de groep opgehaald bij ouders, jeugdleden (scouts & explorers) en vrijwilligers/roverscouts/plusscouts. Deze gegevens worden door de coaches verwerkt in presentatie die wordt getoond tijdens de eerste workshop, waarin samen met de groep betekenis wordt gegeven aan de resultaten. In een tweede workshop wordt aan de hand van de prioritering in de eerste workshop een plan van aanpak gemaakt waarmee de groep de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Na een half jaar is een derde workshop optioneel om de voortgang erin te houden.
  2. Groepsontwikkeling zonder coaching;
    De groep kan er ook voor kiezen om alleen het uitzetten van de standaard enquête groepsontwikkeling onder begeleiding van het landelijk servicecentrum uit te voeren. Na uitvoering ontvangt de groep de anonieme resultaten die men zelf kan verwerken in een presentatie en waar het vervolgtraject naar eigen inzicht vorm gegeven kan worden.
  3. Met de lightscan doe je het als groep helemaal zelf. Je ontvangt een voorbeeld vragenlijst die je na believen kunt aanpassen. Ook de terugkoppeling naar de ouders en/of leden kan je geheel zelf vormgeven.

Voor optie één en twee kun je aanmelden via groepsontwikkeling@scouting.nl door te vragen om groepsontwikkeling met of zonder procesbegeleiding. Voor optie drie kan je gelijk de lightscan downloaden.

Twijfel je nog? Bekijk dan de folder of het filmpje waarin groepen die hebben meegedaan over hun ervaringen vertellen.

Lightscan

Wil je als groep alvast zelf aan de slag met de methodiek groepsontwikkelin...

Groepsontwikkeling

Wil je als groep aan de slag met de methodiek groepsontwikkeling? Dan heb j...

Ondersteuning