Headerafbeelding

Groepsontwikkeling

In de periode 2010-2015 hebben veel groepen gebruik gemaakt van procesbegeleiding bij de methodiek groepsontwikkeling. Na 2015 is de methodiek doorontwikkeld in het traject groepsontwikkeling, waar groepen nog steeds een beroep op ondersteuning kunnen doen. In 2020 is het traject verder verbeterd met een online traject. Wanneer de uitdagingen van een groep om toekomstproof te worden vooral breed en intern liggen, zal groepsontwikkeling als verandermethodiek goed aansluiten.

Methodiek

Met de methodiek groepsontwikkeling krijg je als groep inzicht in de sterke en minder sterke kanten van de groep en betrek je alle vrijwilligers bij het verbeteren van de interne kwaliteit. Daarmee legt groepsontwikkeling een goede basis voor de toekomst verdere ontwikkeling. Groepsontwikkeling draait om vijf succesfactoren waar zowel objectief als subjectief naar gekeken wordt: Spel, Vrijwilligers, Accommodaties & materiaal, Bestuur & organisatie, Financiën.

Wil jij met je Scoutinggroep aan de slag met groepsontwikkeling? Dat kan op drie manieren:

  1. Groepsontwikkeling met procesbegeleiding van een landelijke- en regionale coach;
    Met het uitzetten van een standaard enquête groepsontwikkeling worden gegevens over de (kwaliteit) van de groep opgehaald bij ouders, jeugdleden (scouts & explorers) en vrijwilligers/roverscouts/plusscouts. Deze gegevens worden door de coaches verwerkt in presentatie die wordt getoond tijdens de eerste online workshop, waarin samen met de groep betekenis wordt gegeven aan de resultaten. In een tweede en/of derde online of live workshops worden aan de hand van de prioritering in verbeterideeën gevormd waarmee de groep de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. In de vierde online of live workshop worden deze verbeterplannen vastgelegd. Na een half jaar is een terugkoppelingsworkshop optioneel om de voortgang erin te houden.
  2. Groepsontwikkeling zonder coaching;
    De groep kan er ook voor kiezen om alleen het uitzetten van de standaard enquête groepsontwikkeling onder begeleiding van het landelijk servicecentrum (LSC) van Scouting Nederland uit te voeren. Na uitvoering ontvangt de groep de anonieme resultaten die men zelf kan verwerken in een presentatie en waar het vervolgtraject naar eigen inzicht vorm gegeven kan worden.
  3. Met de lightscan doe je het als groep helemaal zelf. Je ontvangt een voorbeeld vragen uit de standaard enquête die je kunt gebruiken voor het maken van een eigen vragenlijst. Ook de terugkoppeling naar de ouders en/of leden kan je geheel zelf vormgeven.

Je kan je aanmelden via groepsontwikkeling@scouting.nl waarna je een mail krijgt waarin de deze drie opties nogmaals uitgelegd worden. Nadat je een keuze hebt gemaakt kan je aan slag.

Twijfel je nog? Bekijk dan de folder of het filmpje waarin groepen die hebben meegedaan over hun ervaringen vertellen.

Lightscan Groepsontwikkeling

Wil je als groep zelf aan de slag met de methodiek groepsontwikkeling? Maak...

Groepsontwikkeling

Wil je als groep aan de slag met de methodiek groepsontwikkeling? Dan heb j...

Ondersteuning