Headerafbeelding

(Bege)leiding en teamleider

Wat ga je doen om gekwalificeerd te worden?

Je downloadt het juiste functieprofiel en de bijbehorende kwalificatiekaart. Hierop staan per deelkwalificatie de competenties die Scouting Nederland verwacht van een gekwalificeerd leiding. Op deze kaart zie je overigens bij een aantal deelkwalificaties ook een toevoeging voor teamleider staan. Bij de kwalificatiekaart is ook een toelichting en een routekaart geschreven, deze is te vinden bij de tools. Samen met de praktijkbegeleider in je groep ga je bepalen hoe ver je bent met de deelkwalificaties. Hierna maak je een plan hoe je bepaalde competenties gaat ontwikkelen: je eigen TalentOntwikkelPlan. Dit werkt voor alle functies en competenties hetzelfde! 

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Je kunt op training gaan. Als het goed is worden er in jouw regio trainingen voor jouw functie gegeven. Tijdens deze training kun je werken aan je competenties.

Je kunt leren door als leider mee te draaien met een gekwalificeerd (team)leider. Dit kan binnen je eigen groep, maar mag ook bij een andere groep plaats vinden. Zo leer je van de ander en kan hij of zij jou feedback geven, waar je mee aan de slag kunt.

Ook vanuit je werk of studie kun je al competenties hebben ontwikkeld die bruikbaar zijn. Bespreek dat met je praktijkbegeleider. 

Eindbeoordeling

Als je (bijna) klaar bent met je ontwikkeling en je kwalificatiekaart (bijna) helemaal afgevinkt is, kan je praktijkbegeleider een aanvraag doen bij de praktijkcoach van de regio, of de kwalificatie zelf toekennen indien de praktijkbegeleider gekwalificeerd is. De praktijkcoach en je praktijkbegeleider maken zelf afspraken over hoe de toetsing verloopt. Misschien komt de praktijkcoach langs voor een observatie en/of een gesprek, misschien niet. Dit kan per regio verschillen.

Als de kwalificatie wordt toegekend in Scouts Online, krijg je hier per e-mail een bericht van. Vervolgens kun je een kwalificatieteken voor op je Scoutfit aanvragen bij de ScoutShop.

In de kwalificatiewijzer kun je opzoeken door wie een bepaalde kwalificaties en deelkwalificaties aangevraagd en/of geregistreerd kunnen worden in Scouts Online.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Je kunt een keuze maken om vervolg- of specialistische trainingen te volgen. Je kunt bijvoorbeeld een logeer-, kamp-, bivak- of expeditiekwalificatie gaan halen. Ook landelijke evenementen als Scout-In of een (inter)regionale Scoutiviteit biedt vaak interessante specialistische trainingen. Als je met jezelf aan de slag wilt, ga dan de uitdaging aan volg een Gillweltraining. Ook door het meewerken als vrijwilliger aan projecten of evenementen op regionaal of landelijk niveau, kun je bepaalde competenties en daarmee (deel)kwalificaties halen.

Boodschappen

Speltakverhuizers of ervaren leiding

Als je al leiding bent geweest of als je misschien al leiding hebt gegeven ...

EHBO basis

Scouting EHBO

Scouting Nederland en Het Oranje Kruis hebben een samenwerking met als doel...

Scouting Academy