Headerafbeelding

Help, mijn 3 keer 3 jaar zit erop!

Na 3 keer 3 jaar als landelijk raadslid / plaatsvervangend raadslid is het tijd om het stokje over te dragen aan je opvolger. Hoe doe je dat en waar moet je rekening mee houden? Daarover lees je hier meer.

Beeïndigen/opvolging landelijk raadslid, plaatsvervangend landelijk raadslid en lid van de IBC

Om de kwaliteit van de kennis over de landelijke raad in stand te houden moet je in je regio dus denken aan je opvolging. Zorg dat één van beide afgevaardigden al wat langer meeloopt in de landelijke raad en de regio, zodat een nieuw lid goed ingewerkt kan worden. Je komt samen naar de raad, je bereidt deze samen voor en doorloopt daarin diverse stadia. Je start met de introductiefase. Je volgt de introductietraining, je leest deze handleiding. Als je een ervaren afgevaardigde in jouw regio hebt leer je hier veel van. Wanneer je in je regio het rooster van aftreden handig inricht, zit je nooit met twee aftredende raadsvertegenwoordigers tegelijk.

In sommige regio’s is door omstandigheden geen sprake van een goede basis. In dat geval kun je een buddy zoeken bij een andere regio. De IBC kan je helpen bij het vinden van een match. Wanneer je wat meer ervaring krijgt ga je jouw kennis uitbreiden in de verdiepingsfase. Je wordt (nog) actiever bij het netwerken en merkt dat je steeds zekerder wordt in je rol als raadslid en daarbij creatiever wordt in de manier waarop je je taken in de regio vervult.

In de slotfase ga je samen met je mederaadslid op zoek naar opvolging in de regio en zorg je dat je partner in de verdiepingsfase komt. De meest ervaren raadsleden worden vaak gevraagd als buddy voor een regio-afgevaardigde die hulp nodig heeft.

Ondersteuning