Headerafbeelding

Lightscan Groepsontwikkeling

Wil je als groep zelf aan de slag met de methodiek groepsontwikkeling? Maak dan gebruik van de lightscan! Ideaal als je als groep snel aan het werk wilt om je groep een extra impuls te geven en eens kritisch naar je eigen groep te kijken.

Wat is de lightscan?

In de lightscan is de methodiek groepsontwikkeling zo uitgewerkt dat je er als groep zelf mee aan de slag kunt gaan. In de handleiding van de lightscan staat een schat aan informatie, zoals de methodiekbeschrijving, hoe je statistische gegevens over je groep boven water kunt krijgen en ook vind je er handige vragenlijsten.

Wat levert de lightscan je groep op?

  • Inzicht in de kwaliteit van je groep
  • Inzicht in de factoren die je huidige en toekomstige ledenontwikkeling beïnvloeden
  • Gesprek binnen je groep over verbetermogelijkheden en oplossingen
  • Stilstaan bij hetgeen er al goed gaat in de groep
  • Inzicht in de mening van ouders, jeugdleden of externen over de groep
  • Een reden om contacten met andere Scoutinggroepen of externen aan te gaan om aan verbeteringen voor je groep uit te werken. 

Hoe kan ik aan de slag met de lightscan?

Om de lightscan te ontvangen, stuur je een mail naar groepsontwikkeling@scouting.nl. Vermeld daarin de naam van je Scoutinggroep en -regio. Je ontvangt dan de handleiding en de standaard enquête vragen van het traject Groepsontwikkeling.

Ondersteuning